Newsletter RÚ - 13/2014 | rvp.cz
Newsletter RÚ - 13/2014

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 13, listopad/2014

Zapište si do kalendáře

kalendar

5. 11. Software pro organizaci času a řízení projektů

Mgr. Vlastimil Ott nám opět nabídne programy ze skupiny otevřeného softwaru. Tentokrát se zaměří na timemanagement a řízení projektů. Podívejte se na předchozí záznam setkání s názvem Jak využít volně šiřitelný software ve výuce.

12. 11. Zraková hygiena – teoretická východiska a praktické aplikace

Nabízíme náhradní termín setkání s PhDr. Kateřinou Stejskalovou, Ph.D. Načerpejte vstupní znalosti z jejího předchozího webináře Dítě se zrakovým postižením v procesu edukace.

19. 11. Duševní vlastnictví ve výuce

Zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (A. Arellanesová, E. Křováková) nám představí aktivity vhodné do výuky. Malou ochutnávku materiálů můžete najít v modulu Digifolio.

27. 11. Arteterapie a artefiletika ve výchovně vzdělávacím procesu

Zkoušeli jste někdy prvky artefiletiky ve výuce? Víte, jak by se daly do vzdělávání zařadit prvky arteterapie? Pojďte si spolu s námi na toto téma popovídat s Mgr. Petrou Zemene, DiS.

TÉMA MĚSÍCE: Péče o zdraví a zdravý životní styl

V měsíci listopadu je několik tematicky hodných významných dnů: 1. 11. Světový den veganství, 3. 11. Den bez pesticidů, 18. 11. Mezinárodní nekuřácký den. Navíc období blížících se vánočních svátků evokuje druhou stranu mince zdravého životního stylu. Nechte se inspirovat zkušenostmi autorů didaktických textů, výukových materiálů a nebo přispějte svou troškou do společné diskuze k tématu měsíce.

Modul Články

Modul DUM

Modul Diskuze

Program pro předškolní děti s názvem Mýdlárna autorky D. Tvrďochové je inspirovaný povídkou J. Čapka – Mytí. Je zaměřen nejen na osobní hygienu a péči o sebe, ale na potřebu pomoci druhému člověku nebo práci s netradičním materiálem. Pracujete rádi s kartičkami a potřebujete k tématu kvalitní materiál? Vyzkoušejte Pexeso: zdravé stravování z dílny projektu Žij zdravě. Hru stačí jen stáhnout, vytisknout, zalaminovat. Přejeme mnoho zábavy a poučení. V období let 2007–2013 vzniklo poměrně hodně materiálů podpořených ESF. Článek J. Tupého Podpora zdraví v projektech ESF hovoří podrobněji o jednom z nich, který se zaměřuje na podporu zdraví a jehož výsledky by bylo možné využít v praxi základních a středních škol. Text Dramatizace ve výchově ke zdraví P. Koubka a M. Kulíškové vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti. Přináší příklad dobré praxe s využitím výukové opory v konkrétní vyučovací dvouhodině realizované v ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň. Článek může být inspirací nejen pro učitele speciálních škol a tříd. Souhrnný přehled zdrojů a odkazů nabízí také Tematický vstup: Výchova ke zdraví pro ZV v modulu Digifolio. Jíme zdravě? autor: Katarzyna Nogolová Příklady z učebnice počtů z roku 1903 jsou nádhernou ukázkou praktického uplatnění matematiky v praxi. Zároveň příklady v ní uvedené přibližují život a realitu v c. a k. mocnářství. Zde najdete Počty živnostenské – zaměřené na praktické úlohy, které museli řešit živnostníci. Spolu s prezentací se předpokládá použití pracovního listu, případně je možno využít jen jednotlivé úlohy. Chráním sebe autor: Mgr. Petra Stanjurová Děti pracují přímo v programu Microsoft Office PowerPoint, kde vybírají správné odpovědi na otázky. Ty se týkají jejich zdraví a ochrany sebe sama. Za správné odpovědi získávají znaky morseovky, které jim pomohou rozluštit zprávu (pomůcky – papír, pero). Food, eating out Autor: Mgr. Pavel Honzátko Materiál v anglickém jazyce obsahuje lexikální cvičení a aktivity, které slouží k zopakování a prohloubení slovní zásoby týkající se tématu jídlo a stravování. Pečuji o sebe Autor: Mgr. Petra Stanjurová Děti navštíví Chytrolín a ptá se jich, jak o sebe pečovat a chránit své zdraví. Prezentace je ukončena samostatnou prací a pantomimou dětí (pomůcky – sešit a pero).

Program Pohyb a výživa

Od září letošního školního roku se naplno rozjelo na 33 základních školách pokusné ověřování programu Pohyb a výživa. Program je určen žákům 1. stupně. Ředitelé a učitelé pilotních škol spolu s vychovateli školních družin a vedoucími školních jídelen se snaží vytvořit podnětné školské prostředí pro pohybový a výživový režim žáků a ověřit reálné možnosti pro uplatnění programu v různých podmínkách a na různých typech základních škol. Ke spolupráci motivují i rodiče žáků. Podrobnosti k programu najdete na Metodickém portálu RVP.CZ (http:// pav.rvp.cz).

NABÍDKA pro vás

Projekt Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol hledá zkušené pedagogy, kteří by měli zájem zapojit se do plánovaných vzdělávacích programů v oblastech:

  1. diferenciace vzdělávání pro žáky se SVP,
  2. konstruktivisticky orientovaná výuka fyziky a chemie,
  3. předškolní příprava a zahájení povinné školní docházky.

Úspěšní absolventi budou mít možnost působit jako lektoři a/nebo mentoři v rámci chystané celorepublikové sítě NÚV. Přihlásit do projektu se můžete v modulu Digifolio. Projekt je realizován za finanční podpory ESF.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410