Newsletter RÚ - 2/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor/2015

Zapište si do kalendáře

kalendar

4. 2. Víš co jíš

Zdravé stravování a interaktivní tabule? Že to jde dohromady nás přesvědčí paní Ivana Hrubá Eliášová. Pokud chcete proniknout do tajů interaktivních tabulí podrobněji, doporučujeme zhlédnout i předchozí webináře lektorky.

11. 2. Videohry ve škole

Motto Škola hrou známe všichni. Není už čas obměnit slovník a hovořit o škole videohrou? Seznamte se se zkušenostmi a radami učitele z praxe – Martina Vonáška.

18. 2. Využití školních zahrad a pozemků – praktická ekologie

Školní zahrady a pozemky se dají využívat nejen k výuce v oborech Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce – i o tom bude povídání Ing. Václava Kuglera.

26. 2. Spektrum vzdělávacích metod

Máte přehled o moderních výukových metodách? Dokážete používat různé metody s ohledem na výukové situace? Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek Vám pomohou rozšířit Vaše profesní portfolio a utřídit znalosti o vzdělávacích metodách.

TÉMA MĚSÍCE: Mezinárodní den mateřského jazyka

Koncem února (21. 2.) najdeme v kalendáři Mezinárodní den mateřského jazyka. Proto nabízíme metodické texty, materiály do výuky a diskuzní příspěvky pro učitele, kteří by chtěli toto téma zařadit do své výuky, popř. se podělit o své zkušenosti, postřehy a náměty.

Modul Články

Modul DUM

Modul Diskuze

Domov/Andre amaro kher autor: Vlado Oláh S využitím jednoduché aktivity zaměřené na jazyk a porozumění textu lze snadno poukázat na různost “mateřských jazyků” v rámci multikulturní třídy. Několik námětů pro práci se zdrobnělými slovy autor: Milena Krobotová Při komunikaci je třeba zvážit používání zdrobnělých slov. Jejich znalost přispěje k rozšíření slovní zásoby, pohotovosti při komunikaci i k prohloubení mezipředmětových vztahů. Pozornost je v článku věnována regionálním dialektům i etymologii slov. Lidská rodina autor: Bc. Radmila Michlíčková Příspěvek nabízí praktické hry, činnosti a aktivity, které napomáhají získávat základní poznatky o lidské rodině. Nonverbální komunikace aneb Mluvíme i beze slov autor: Kateřina Jechová V příspěvku poukazujeme na důležitost nonverbální komunikace, která je nedílnou součástí jazykových projevů, neboť spoluutváří jejich celistvost. Interkulturalita a Evropské jazykové portfolio ve výuce anglického jazyka autor: Helena Daňková Praktický článek popisuje, jak lze propojit interkulturalitu a Evropské jazykové portfolio (dále EJP nebo e-portfolio) ve výuce anglického jazyka. Jazyky Evropanů autor: PhDr. Jan Voda Žáci zkoumají podobnost (příbuznost) slov „dobrý den" vyjádřených v různých evropských jazycích. Původ slova zaznamenávají do slepé mapky. Na základě utvořených skupin dospívají k zobecněné kategorizaci na jazyky/národy slovanské, germánské a románské. Český jazyk spisovný i nespisovný autor: Andrea Baumannová Pracovní list částečně slouží pro samostatnou práci (porozumění textu) a částečně je nutné pracovat se slovníkovými příručkami. Zaměření pracovního listu – vrstvy národního jazyka. Vývoj spisovné češtiny autor: PhDr. Lucie Bušová Prezentace Vývoj spisovné češtiny nabízí základní přehled jednotlivých vývojových etap českého jazyka. Přiložený zápisový arch zaznamenává poznatky z prezentace, nejdůležitější informace si studenti do archu doplňují sami. Národní jazyk autor: Mgr. Jana Strouhalová Studenti se pomocí pracovního listu seznámí s učivem o dělení národního jazyka. Nejprve si text přečtou, doplní vynechaná místa a následně pracují s druhou a třetí stranou pracovního listu, kde nové učivo procvičují.

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabídne výběr metodických materiálů pro učitele předškolního, základního, gymnaziálního a odborného vzdělávání, širokou pedagogickou veřejnost (studenty VŠ, speciální pedagogy, asistenty apod.), ale i rodiče, kteří mají zájem u svých dětí zajímavou formou rozvíjet znalosti ve sféře technického vzdělávání. Výběr bude zahrnovat metodické články, DUM (pracovní listy, prezentace aj.), odkazy na webové stránky a další zdroje. Sledujte logo Roku průmyslu a technického vzdělávání na titulní straně Metodického portálu RVP.CZ.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410