Newsletter RÚ - 3/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen/2015

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

4. 3. Živá zvířata ve výuce na základní a speciální škole

O možnosti využití živých zvířat ve výuce, o právním rámci a inspiraci na vhodné metodiky pro využití zvířat ve výuce se s vámi podělí Ing. Lenka Skoupá.

11. 3. Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války – metodická inspirace

Mgr. Milan Hes, Ph.D. vás provede vzdělávacím portálem, který nabízí odborně zpracované materiály (texty historiků a politologů, výukové prezentace a metodické listy, medailony významných osobností, textové a ikonické prameny atd.) vhodné do výuky dějepisu. Webinář je součástí akce Týden otevřeného vzdělávání (viz samostatná sekce níže).

18. 3. Mandaly nejen na interaktivní tabuli

Kruhové obrazce jsou využívány pro uvolnění napětí, výuku geometrie i jako netradiční výtvarný projev. Mgr. Ivana Hrubá Eliášová vám představí nejen projekt Mandala dětem, ale také vám nabídne tipy, jak s mandalou pracovat při vzdělávání dětí.

25. 3. Online učení se v Edmodu

Aplikace Edmodo může být zajímavou pomůckou k ověřování aktuálního stavu pochopení učiva a pozornosti žáků. O zkušenosti s řešením problémů při integraci do výuky, ale také o přínosu využívání aplikace Edmodo ve výuce, se s námi podělí Mgr. Martin Vonášek.

TÉMA MĚSÍCE: ICT gramotnost a otevřené zdroje

Měsíc březen může učitelům používajícím moderní technologie ve výuce mírně zvedat hladinu adrenalinu v krvi. Příčinou mohou být mezinárodní akce Digital Learning Day (13. března) a Týden otevřeného vzdělávání (9.–13. března) nebo blížící se uzávěrka přihlášek na konferenci Počítač ve škole (koná ve dnech 31. března – 2. dubna 2015). Zklidnění může přinést náš výběr z toho nejzajímavějšího, co k tématu ICT gramotnosti nabízí Metodický portál RVP.CZ.

Modul Články

Modul DUM

Modul Diskuze

Šest činností, při kterých učiteli pomůže tablet autor: Michal Černý Speciální aplikace určené pro tablety nabízejí možnosti, které lze pro řadu úkonů specificky využívat. Je přitom třeba zdůraznit, že k překonání digitální propasti, která postupně vzniká mezi žáky a učiteli, je nutné, aby se moderní technologie staly běžnou součástí „všedního života“ učitele. 3+1 sady volně dostupných výukových aplikací pro malé děti autor: Vlastimil Ott Najít kvalitní software pro rozvoj dovedností dětí mladšího věku může být otázka peněz. V tomto článku vás seznámíme s volně dostupnými programy, které jsou vydávány s některou z open-source licencí (typicky např. GNU GPL), což mimo jiné znamená, že jsou zdarma. Programy nabízejí vzdělávací aktivity určené nejmenším dětem a rozvíjejí u nich paměť, jemnou motoriku, úsudek, rychlost a další dovednosti. ESF projekty a rozvoj ICT dovedností žáků autor: Daniela Růžičková Článek na příkladu výukové aktivity ukazuje možné postupy rozvoje ICT dovedností žáků, konkrétně při vyhledávání informací. Vyzkoušejte MOOC na vlastní kůži autor: Mgr. Petr Němec Článek popisuje, jak může probíhat vzdělávání prostřednictvím MOOC na konkrétním příkladu kurzu z University of Michigan. Tématem kurzu bylo: Internet History, Technology and Security. OpenOffice.org 3.1: První seznámení autor: Michal Černý Prezentace je vhodná k prvnímu seznámení žáků se základní funkcionalitou kancelářského balíku OpenOffice.org 3.1. Kromě popisu základních vlastností a jednotlivých aplikací jsou k dispozici cvičení a náměty k diskusi. Důraz je kladen také na základní seznámení s programem a jeho vzájemnou provázaností. Převod textu do morseovky a zpět autor: RNDr. Michaela Ševečková Automatický převod textu do Morseovy abecedy a zpět. Dále odstranění diakritiky z textu. Vhodný námět do hodin informačních technologií. Tvorba papírového modelu budovy autor: Milan Taláček Příprava vystřihovánky: od fotografie po papírový model. Komplexnější aplikace počítačové grafiky (digitální fotografie, vektorová kresba, 3D model). Úvod do počítačových sítí autor: Mgr. Petr Němec První ze trojice dokumentů pojednávajících o počítačových sítích, který se zabývá základními pojmy, dělením sítí podle velikosti. Pixlr – histogram autor: Mgr. Jaroslav Zavadil Práce s online grafickým editorem Pixlr. Je popsána práce s úrovněmi a histogramem – jeho výklad, úpravy, použití. Prezentace je doplněna krátkými videoukázkami.

Týden otevřeného vzdělávání na Metodickém portálu

„Jedině otevřené vzdělávání umožňuje zvyšovat podíl neformálního vlastního poznávání v aktivitách žáků, což je nakonec ve skutečnosti možná tím vůbec nejdůležitějším cílem současného školství, neboť vede k personalizaci a zvyšuje úroveň celoživotního učení. Jedině otevřená kooperace učitelů vede k snadnějšímu šíření pokrokových myšlenek i postupů a podporuje vznik takové kolektivní inteligence, která má synergický efekt (mocnější účinek než pouhý součet sil),“ říká Ing. Bořivoj Brdička, Ph. D., který se volně šiřitelnými informacemi zabývá přes dvacet let a novinky z dění v oboru učitelům spolu se studenty předává posledních pět let v rámci Metodického portálu RVP.CZ v roli Spomocníka.

Připravované webináře:

9. 3. Otevřené vzdělávání v ČR, lektor: Bořivoj Brdička a GEG ČR 10. 3. Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání, lektorka: Hana Lišková 12. 3. Klasifikace řečových vad u předškoláků, lektorka: Eva Kolesová

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410