Newsletter RÚ – 4/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben/2015

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

1. 4. Kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století – metodická inspirace

Setkání s podtitulem Práce s dobovými dokumenty ve výuce moderních dějin přinese představení konkrétních typů historických pramenů: úřední zpráva, karikatura apod., jejichž rozbor pomáhá rozšiřovat čtenářskou gramotnost a schopnost interpretace různých zdrojů informací. O své tipy a rady, které se osvědčily při výuce, se s námi podělí Mgr. Marcel Mahdal.

8. 4. Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením

Obsahem setkání s Mgr. Janou Šarounovou bude např. stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní přehled o jednotlivých zařízeních ŠPZ a jejich činnostech nebo vhled do legislativního vztahu škola – ŠPZ – zákonný zástupce.

15. 4. Zelená třída – podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Další z ekologických témat ve spolupráci se SEV Toulcův dvůr nám představí Ing. Václav Kugler. Podívejte se na jeho předchozí setkání s názvem Využití školních zahrad a pozemků – praktická ekologie.

23. 4. Výuka dějepisu podle alternativní verze

O alternativní výuce dějepisu na gymnáziích už bylo napsáno na Metodickém portálu RVP.CZ poměrně hodně článků (zde souhrnně v modulu Digifolio). Nechte si vyprávět Mgr. Martinem Vonáškem, jak vše probíhá v praxi.

30. 4. Podpora učitele v jeho práci

Dvojici lektorů Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek nemusíme našim pravidelným návštěvníkům online setkávání představovat. Jejich webináře jsou vždy neotřelé, vedené s nadhledem a nespornými odbornými znalostmi. Přesvědčte se zhlédnutím některého záznamu v modulu AudioVideo.

TÉMA MĚSÍCE: Poznáváme vesmír

Mezinárodní den letectví a kosmonautiky je stanoven na 12. dubna, kdy si připomínáme dobytí vesmíru lidmi. Právě v tento den se v roce 1961 konal první let člověka do vesmíru.

Modul Články

Modul DUM

Z dalších modulů

Maminko, poletíme do vesmíru! autor: Marcela Zajícová Článek seznamuje pedagogy s netradičním spojením tematického bloku zaměřeného na poznávání vesmíru s oslavou Dne matek v MŠ. Vesmír autor: Marcela Janšová Motivací projektu v MŠ byl velký zájem dětí o dané téma, hledání a kladení otázek, prohlížení encyklopedií, dětská zvídavost, touha poznat neznámé věci a prostředí. Hvězdy autor: Milan Libertín Námět k zamyšlení a porozumění pojmů, které se týkají vesmíru, jeho vzniku, vesmírných těles, životního cyklu hvězd. Zajímavá astrofyzika s ICT autor: Michal Černý Článek nabízí možný přístup k tomu, jak z výuky astrofyziky na střední škole / gymnáziu učinit zážitek, který by žáky obohatil a podnítil k dalšímu studiu. Expedice Prokulus autor: Hana Pilařová Nápad pro úvodní (opakovací) hodiny matematiky v 6. ročníku ZŠ. Výzkumný úkol pro děti mezi čísly a planetami. Intuitivní představy o gravitačním působení autor: Dana Mandíková Teoretický článek se věnuje prekonceptům žáků v oblasti přírodních věd, se kterými vstupují do škol a které mohou ztěžovat jejich učení. Projekt Tajemství vesmíru autor: Barbora Petrová Projekt je zaměřen na tvorbu a využití trojrozměrných modelů ve výuce samotnými žáky. Je určen pro 6.–9. třídu ZŠ. Planeta Země jako součást vesmíru autor: Mgr. Věra Luxová Žáci pomáhají při skupinové práci mimozemšťanům poznat planetu Zemi, její postavení ve sluneční soustavě, další kosmické objekty a v rámci určování zeměpisných souřadnic kontinenty. Vesmír 1 autor: Mgr. Josef Ledvoň Prezentace řeší vznik vesmíru, co je vesmír, co je v něm obsaženo, co jsou galaxie, vesmírné rychlosti a vzdálenosti, cyklus vývoje hvězd, Hubbleův teleskop. Riskuj – vesmír, globus a mapa, litosféra autor: Mgr. Miroslav Navrátil Soutěž pro celou třídu, která má za cíl zábavnou formou zopakovat především učivo o litosféře, ale vrací se také k tématu Země a vesmír a k tématu globus a mapa. Výzkumná mise do vesmíru autor: Mgr. Jaroslava Hrnčárková Pracovní list na zopakování učiva přírodovědy. Děti vyplňují dotazník k přijetí do kosmické posádky. Pracují s encyklopediemi a vyhledávají informace na počítači. Modul odkazy Modul Wiki

Oborové didaktiky NÚV

V březnu 2015 byly ve spolupráci s NÚV zveřejněny dva nové pohledy v modulu Digifolio, které se svým obsahem vztahují k oborovým didaktikám: Věříme, že budou (nejen) pro učitele základních škol užitečným pomocníkem a zajímavou inspirací.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410