Newsletter RÚ – 5/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen/2015

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

6. 5. 2015 Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu

“Aktivity orální historie směřují k získání ústních informací, jejich analýze a ke kritickému zpracování takto získaných pramenů v oblasti nejnovějších dějin představujících přibližně dvě generace lidí,” říká J. Herink ve svém článku Orální historie. Jak využít tuto metodu při tvorbě DUM nám představí Mgr. Monika Horsáková.

13. 5. 2015 Mediální systém v ČR a postavení veřejnoprávních médií

Mediální výchova je jedním z průřezových témat. Metodických článků je na Metodickém portálu RVP.CZ poměrně hodně, online setkání (připravené Mgr. Monikou Horsákovou) bude v modulu AudioVideo první. Zúčastněte se přímého vysílání a využijte možnosti komunikovat s lektorkou prostřednictvím chatu.

21. 5. 2015 Proč je užitečné myslet pozitivně při vzdělávání

Psychohygieně jsme se na online setkáních už věnovali dvakrát. Jaký úhel pohledu si pro nás připravili lektoři Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek? Jistě komplexní, jak už jsme u této lektorské dvojice zvyklí.

27. 5. 2015 Proč je důležité mít Europass?

Že se s EUROPASSEM neztratíme, jsme si v rámci webináře řekli v loňském roce. Co dalšího nabízí EUROPASS učitelům základních a středních škol? Zúčastněte se online setkání s Mgr. Michalou Čičvákovou a dozvíte se podrobnosti. Nová služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

TÉMA MĚSÍCE: Rodina

Měsíc květen se spojen (jak již název napovídá) s kvetoucí přírodou. To je dobře, protože současně můžeme v kalendáři najít 8. 5. Den matek a 15. 5. Den rodiny – a zde se květiny velmi dobře hodí (i kdyby jen v k výzdobě domova).

Jaké tematicky vhodné materiály jsme pro vás vybrali z nabídky Metodického portálu RVP.CZ? Je možné o těchto tématech diskutovat či sdílet své postřehy v modulu Diskuze? Nechte se inspirovat, inspirujte ostatní...

Modul Články

Modul DUM

Z dalších modulů

Kořeny. Rodokmeny autor: Stanislava Andršová, spoluautor: Bc. Josef Vlach Cílem popsaných aktivit je uvědomění si důležitosti rodinných kořenů, výjimečnosti a jedinečnosti každé rodiny a jejích tradic, důležitosti jejich přispívání pro dobře prožitý život a nacházení lidského štěstí každého dítěte. Tvorba rodokmenu s využitím ICT autor: Bc. Monika Černá, spoluautor: Mgr. Michal Černý Tvorba rodokmenu představuje smysluplný projekt, ke kterému se budou žáci často rádi vracet. Tvorba rodokmenu totiž představuje poměrně jednoduchou (do přiměřené úrovně) činnost, ve které si žáci mohou přímo osahat metody práce historika, což při běžné výuce není úplně možné. Pohádková rodina autor: Bc. Radmila Michlíčková Příspěvek nabízí praktické hry, činnosti a aktivity, které dětem umožňují setkání s pohádkovou rodinou, a to prostřednictvím veršované pohádky. Čeština pro žáky-cizince: 4 - Rodina autor: Svatava Škodová V příspěvku je představen metodický postup pro výuky slovní zásoby z oblasti RODINA. Den matek autor: Marie Horčičková Žáci si povídají o tom, jak oslovují své maminky, jak je oslovují v anglicky mluvících zemích, kdy se slaví Den matek, atd. Následně se pro maminku naučí anglickou písničku I love you. V malých skupinách spolužákům žáci svoji maminku představí, poté jí vyrobí přání (vpisují do připraveného textu). Rodina autor: Ing. Lenka Čekalová Cílem prezentace je vytvoření představy o základních funkcích rodiny. Moje rodina Mgr. Eva Macháčková V prezentaci se žáci seznamují s užší a širší částí rodiny. Rodinné vztahy si procvičí nejen interaktivně, ale také na připojených pracovních listech, které jsou připojeny k vytištění. Zvířecí rodiny autor: Mgr. Jan Fišar Pracovní list Zvířecí rodiny je zaměřen na podporu sociální informovanosti. Autorkou materiálu z pracovního sešitu KuliFerda je Mgr. Jana Pechancová. V rámci pracovního listu Zvířecí rodiny děti správně pojmenovávají a seskupují jednotlivé členy vybraných zvířecích rodin. Family and Relatives autor: Mgr. Pavel Honzátko Materiál se skládá ze dvou částí. První část obsahuje lexikální cvičení a aktivity, které slouží k zopakování a prohloubení slovní zásoby týkající se tématu rodina a příbuzní. Druhá část obsahuje hry se stejným tematickým zaměřením. Bingo ano, ne otázky autor: Mgr. Eva Chmelařová Hra bingo s ano, ne otázkami. Žáci hledají spolužáky, kteří na otázky odpoví kladně. Aktivita vhodná k začátku školního roku, v úvodních částech výuky jako tzv. zahřívací aktivita. Obsahuje 5 pracovních listů s tématy: rodina a bydlení, dovolená a cestování, volný čas, zdraví, média. Různá úroveň obtížnosti. Potřebujete výtvarnou inspiraci pro tvorbu přání? Nebo básničku, kterou by děti přednesly při oslavě svátku? Podívejte se do modulu Wiki Žáci vyšších ročníků 1. stupně si mohou v rámci motivace vyzkoušet čtení údajů z grafického zobrazení statistiky Rodiče a prarodiče. Z modulu Diskuze:

Rozvoj profesních a osobnostních dovedností pedagogů – projekt Lektoři a mentoři pro školy

Šance pro aktivní učitele?

V souvislosti s přípravou kariérního systému a standardu učitele se intenzivně diskutuje o tom, jaké učitele dnes naši žáci potřebují. Z dosud zveřejněných dokumentů plyne, že by to měli být pedagogové aktivní, přemýšlející o své práci, zaměření na podporu žáků ve všech oblastech jejich rozvoje. Kdo ale podpoří učitele samotné, kdo jim pomůže hledat příležitosti pro vlastní učení, pro vlastní profesní rozvoj? Jednou z cest je přímá osobní podpora (mentoring učitelů ve školách), doplněná o kvalitní nabídku dalšího vzdělávání. Cílem projektu Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol, který zastřešuje Národní ústav pro vzdělávání, je zlepšování lektorských dovedností a představení principů mentoringu. Více informací o tomto projektu získáte na www.lams.cz. Projekt je spolufinancován z ESF.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410