Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Newsletter RÚ – 9/2014

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, červen/2014

Zapište si do kalendáře

kalendar

4. 6. Rozvoj podnikavosti

Tématu rozvoje podnikavosti formou Studentských odchodních snídaní jsme se věnovali v setkání, které proběhlo na podzim. Jak dále rozvíjet podnikavost žáků nám online poradí lektorka Jana Merunková.

11. 6. Mentoring nebo jen hodnocení aneb Co, jak, kdo a proč?

Za zvláštním názvem se skrývá setkání s Alexandrou Dobrovolnou, která nás seznámí s možnostmi mentoringu ve školském prostředí. Mezitím můžete spolu s heslem v modulu Wiki popřemýšlet, jak mohou mentoři pomáhat při podpoře nadaných žáků nebo jak mohou mentoři ulehčit začínajícímu učiteli první kroky v praxi.

19. 6. Rozvíjejme děti v řeči, percepcích, motorice, orientaci i předmatematice již (a nejen) v MŠ

Čekání na další setkání s Mgr. Petrou Pšeničkovou si můžete zkrátit sledováním jejích předchozích webinářů: Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku a Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě.

25. 6. Dobrovolnictví jako zážitek

O svých zkušenostech s dobrovolnictvím se lektorka Ivana Čamková zmínila již ve svém předchozím webináři s názvem Být odlišný je normální. Nyní se budeme  tématu občanské angažovanosti a dobrovolnictví věnovat důkladněji.

Doporučujeme

Aktuálně

Modul DUM

Modul Diskuze

“Výlety jsou značně oblíbenou moderní výukovou metodou umožňující spojit teorii s realitou a praxí”, píše B. Brdička v článku Virtuální výlety nejsou jen úsporou peněz. Možná je právě červen tím vhodným obdobím, kdy vyzkoušet něco nového…

Že to jde i v českém prostředí, nám dokazují články Online procházky – příklad opravdové inovace a Putování za Jiřím z Poděbrad.

Pokud jste zastánci tradičních výprav do přírody, můžete najít inspiraci v článcích Výlet na hrad (MŠ), Moje krajina (ZŠ) nebo Jak na geologickou vycházku – tentokrát do Prokopského údolí (G, SŠ).

A kdybyste chtěli přeci jen otestovat nějaké technologické hračky (chytrý telefon, tablet…), co třeba Výlet za pokladem – víte, co je to Geocaching?

Doporučujeme akce

V červnu odstartují regionální semináře, kde budou představeny zajímavé projekty spadající do skupiny OP VK (včetně projektů spojených s Metodickým portálem – např. METODIKA II, KURIKULUM G, PILOT ZUŠ aj.).

Termíny pro zájemce:

Moravskoslezský kraj – 2. 6. 2014

Středočeský kraj – 4. 6. 2014

Jihomoravský kraj – 9. 6. 2014

Další semináře budou realizovány v říjnu.

Školní výlet ve městech ČR

autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál je motivován prostředím školy a plánováním školního výletu. Slouží k procvičení znalostí o významných městech České republiky, k procvičení práce s mapou a informacemi a dává prostor pro předání vlastních zkušeností při hře „na sborovnu“.
Stromy, keře, byliny v okolí školy

autor: RNDr. Jiřina Svobodová

I na sídlišti můžeme vidět rozmanité druhy rostlin. Řada žáků si jich však nevšímá, mnozí základní druhy rostlin neznají. Botanická vycházka je možností, jak na běžné druhy rostlin kolem nás upozornit, rozvíjí a opakuje v praxi témata probíraná v hodinách biologie. Pro úspěšné vyplnění pracovního listu žáci musí samostatně vyhledat potřebné informace v dostupné literatuře. Vycházku s úkoly, které jsou uvedeny v pracovním listu, lze vhodně zařadit do výuky v období dubna až května.

Výlet do tajemného hradu

autor: Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Pracovní list na procvičování početních operací do 10 a rozeznávání geometrických tva­rů. Materiál obsahuje zajímavé autorské ilustrace. Autorka využila celou řadu různých zadání na procvičení téhož.

Fórum Výuka mimo třídu – školy v přírodě, výlety, zahraniční pobyty apod.

Považujete vyloučení žáka z výletu za trest?

Fórum Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ – školky v přírodě, ekocentra apod.

Zájezdy, výlety, exkurze (MŠ)

Škola v přírodě – personální obsazení (MŠ)

Vycházky – délka trasy apod. (MŠ)

Jak vyřešit nepřítomnost žáků na projektu, škole v přírodě? (SŠ)

Vylepšujeme společně

O prázdninách začne tým Metodického portálu RVP.CZ intenzivně pracovat na úpravách titulní strany portálu. Pomozte nám svými podněty vylepšit titulní stranu portálu tak, aby byla pro vás co nejpřívětivější – vyplňte TENTO DOTAZNÍK (cca 10 minut).

Budeme také rádi, pokud se prostřednictvím výše uvedeného dotazníku přihlásíte do testovacího týmu – budete tak mezi prvními uživateli, kteří si budou moci upravit titulní stranu Metodického portálu RVP.CZ podle svých preferencí.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10

www.nuv.cz, www.rvp.cz

ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410