newsletter RÚ - 5/2014

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, únor/2014

Zapište si do kalendáře

kalendar

6. 2. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku, Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Zrakovému vnímání se lektorka věnovala jako spoluautorka článku Jak rozvíjet zrakové vnímání v přípravné třídě?, sluchovém vnímání ve dvoudílném seriálu Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě?

12. 2. Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, PaedDr. Eva Čadilová

Webinář vzniká ve spolupráci s asociací APLA.

19. 2. Multikulturní výchova: Projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti, Mgr. Šárka Kadlecová

Webinář vzniká ve spolupráci s právnickou organizací In IUSTITIA, která se mimo jiné zaměřuje na vzdělávání a posilování prodemokratických postojů veřejnosti.

26. 2. Mediální výchova: Kritické myšlení při práci s i-médii, Mgr. Peter Gabaľ

Webinář vzniká ve spolupráci s občanským sdružením ASI-MILOVANÍ Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství.

Podívejte se, na co se můžete těšit!

Doporučujeme

Novinky v modulu DUM (digitální učební materiály)

Doporučujeme z diskuze

Jak správně relaxovat s dětmi autor: Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský Prostudujte si odborný text o relaxacích, o jejich podstatě, smyslu, formách a o způsobu, jak je správně používat. Podpora zdraví v projektech ESF autor: PaedDr. Jan Tupý Doporučujeme článek ze seriálu Výběr z projektů ESF, který doporučuje projekty, jejichž výstupem byly právě materiály a zdroje k výuce tématu Výchova ke zdraví. Dramatizace ve výchově ke zdraví autor: Petr Koubek spoluautor: Mgr. Marcela Kulíšková Jak žákům zprostředkovat téma zdravého životního stylu a inkluze? Můžete vyzkoušet třeba prvky dramatizace jako autoři článku. Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řady autor: Ludmila Míková spoluautor: Ing Renata Votavová Nabízíme také podněty pro individualizované vyučování za podpory speciálních alternativních a podpůrných metod a terapií (nejen) pro speciální školy. U příležitosti Světového dne nemocných 11. února doporučujeme tyto DUMy: Pečuji o sebe autor: Petra Stanjurová Důmyslná prezentace, v níž děti navštíví Chytrolín a ptá se jich, jak o sebe pečovat a chránit své zdraví. DUM je ukončen samostatnou prací a pantomimou dětí. Jíme zdravě? autor: Katarzyna Nogolová Zajímavý pracovní list, který se věnuje výživě, původu potravin a stravovacím návykům. Obsahuje úkoly, skrývačky, křížovku apod. Doplněno řešením. Chráním sebe autor: Mgr. Petra Stanjurová Děti vybírají správné odpovědi na otázky ohledně jejich zdraví a ochrany sebe sama. Za správné odpovědi získávají znaky morseovky, které jim pomohou rozluštit zprávu.
Tradice Roku české hudby započala od velkých oslav výročí B. Smetany v r. 1924. Od té doby byly roky zakončené čtyřkou chápány u nás i v zahraničí jako Roky české hudby. Inspirujte se v modulu Digifolio >>

Výchova ke zdraví

Vyučujete předmět samostatně? Jako součást jiných předmětů? V jakém ročníku? Jaká je časová dotace?

Zdravá výživa - potravinová pyramida versus zdravý talíř

Co kdyby si každý žák vyrobil prostírání v podobě zdravého talíře? Mohl by pak pokaždé, když něco jí, porovnat své jídlo se zdravým talířem (a procvičí si i zlomky...).

Tělesná výchova na ZŠ

Jak řešit výuku tělesné výchovy v rehabilitačních třídách?

Fórum: Výchova ke zdraví v MŠ

Tělesná výchova ve speciální třídě

Zájmovka - tělocvik ve školní družině

Tělocvična je velký prostor, vhodný například pro letecký den, krátkou soutěž v létání vlašťovek a šipek... avatar diskuze
Podívejte se také: Novinky a zajímavosti ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů, které pro vás připravuje SCIO, s.r.o.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410