Newsletter únor 2017/2

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar 1. 2. 2017 Tvořivá dramatika v mateřské škole Dramatická výchova v mateřské škole pomáhá v navazování kontaktů mezi dětmi, trénuje soustředěnost, pomáhá potlačovat agresivitu nebo rozvíjet prosociální vztahy. Tyto aktivity představuje ve svých článcích na Metodickém portálu RVP.CZ autor a  lektor Michael Novotný. Nechte se inspirovat! 8. 2. 2017 Učitel – kurátor digitálního obsahu Online setkání se bude věnovat tématu digitálního informačního kurátorství a možnostem jeho využití pro učitele. Spolu s lektorem Michalem Černým si ukážeme, co má tento koncept společného s konektivismem a proč může být pro učitele praktickým a užitečným přístupem ke správě digitálního obsahu. Setkání pořádáme ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 15. 2. 2017 Jak využít WordPress ve školském prostředí WordPress jako platformu pro školní web, školní časopis, blog učitele, blog třídy, ve výuce ICT nám představí Vlastimil Ott, osvědčený autor a lektor online setkání k tématům volně šiřitelného softwaru a otevřených výukových zdrojů. 23. 2. 2017 Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách Autorský projekt muzejní dějepisné (exkurzní) metodiky představí Milan Hes, lektor online setkání Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času nebo Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Mezinárodní den mateřského jazyka

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

První slovník do hodin češtiny autor: Michaela Ševečková Slovníky slouží k rozšiřování aktivní slovní zásoby a jako nástroj pro pochopení jazyka jako celku. Jedná se o důležitý doplněk výuky nejen cizího jazyka, ale také češtiny. Cílená práce se slovníkem do výuky českého jazyka často zařazena nebývá. Snad je to tím, že není jasné, na co se konkrétně v rámci této aktivity zaměřit, nebo při probírání učiva na práci se slovníkem jednoduše nezbývá čas. Používání slovníku ovšem odborníci považují za součást základních jazykových dovedností. Naučit se efektivně používat dostupné zdroje chce určitý čas, který se ale studentům v budoucnu mnohokrát vrátí.
ICT a ČJ autor: Jitka Altmanová
Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura (ČJaL) lze vybrat velké množství očekávaných výstupů realizovatelných s pomocí ICT. A také v oboru ICT jsou očekávané výstupy, které může podporovat vzdělávací obor ČJaL.
autor: M. Krůželová
Ukázka obsahuje úryvek z knihy Máme rádi sloh, která nabízí učitelům inspiraci do hodin českého jazyka a směřuje k zábavné slohové výuce. Článek obsahuje poznámky pro učitele, motivační náměty a navrhovaná témata slohových prací pro slohové útvary líčení, zpráva, oznámení, inzerát a rozhovor. Kniha nabízí náměty k rozvoji klíčových kompetencí při výuce slohu.
Metody efektivního čtení autor: Bc. Monika Černá, Mgr. Michal Černý
Nejvíce informací získává student poslechem nebo čtením. V článku se proto zaměříme na dvě metody efektivního čtení – SQ3R a PQRST, doplněné tvorbou myšlenkových map. Tyto dovednosti mohou být klíčové pro zvládnutí přechodu z gymnaziálního způsobu výuky na vysokoškolský. Jde o funkční gramotnosti, které úzce souvisejí s problémem práce s informacemi i s tolik diskutovanou gramotností čtenářskou.
Český jazyk spisovný i nespisovný autor: Andrea Baumannová Pracovní list částečně slouží pro samostatnou práci (porozumění textu) a částečně je nutné pracovat se slovníkovými příručkami. Zaměření pracovního listu – vrstvy národního jazyka. Vývoj spisovné češtiny autor: PhDr. Lucie Bušová Prezentace Vývoj spisovné češtiny nabízí základní přehled jednotlivých vývojových etap českého jazyka. Přiložený zápisový arch zaznamenává poznatky z prezentace, nejdůležitější informace si studenti do archu doplňují sami. Píšeme spisovně autor: Mgr. Renata Nogolová Pracovní list je zaměřen na rozpoznávání nespisovných slov a tvarů a jejich převedení do spisovné češtiny. Stylistika – zpráva autor: Mgr. Jitka Štolfová Materiál seznamuje žáky se slohovým útvarem zpráva prostě sdělovacího funkčního stylu. Žáci by měli poznat, že každý jazykový projev plní určitou komunikační funkci, které odpovídají také vlastnosti tohoto projevu a jazykové prostředky v tomto projevu užité. Cílem je pak tvorba slohového útvaru podle daného kompozičního postupu. Jazykové prostředky autor: Mgr. L. Gregoríková Prezentace seznamuje žáky se základními jazykovými prostředky, které následně použijí pro sestavení prvního jednoduchého popisu pracovního postupu. Součástí je PL pro mírně pokročilého (A2–B1) ŽOMJ (žáka s odlišným mateřským jazykem), který na konci hodiny také píše pracovní postup. Národní jazyk autor: Mgr. Jana Strouhalová Studenti se v pracovním listu seznámí s učivem o dělení národního jazyka. Nejprve si text přečtou, doplní vynechaná místa a následně pracují s druhou a třetí stranou pracovního listu, kde nové učivo procvičují. Modul Diskuze: ?Modul AudioVideo: Modul Blogy:

Modul Obrázky a citace

fir-93774_960_720 Hans. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-01-24]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/fir-firs-trees-snowy-winter-snow-93774/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614