Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 18 (0,013 sekundy)
Články 14
Digitální učební materiály 1
Blogy 1
Diskuzní fórum 1

Geonext – dynamická geometrie zdarma

Popis freewarového programu vyvinutého na německé Universität Bayreuth, který umí vytvářet dynamické konstrukce geometrických objektů.

Milan Prikner, publikováno 24.4.2008 0:00, zhlédnuto 3239×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Geometrie, GeoGebra a potřeba přesnosti

Cílem článku je představit možnosti prostředí dynamické geometrie (konkrétně programu GeoGebra) na příkladu konstrukce kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Článek se zaměřuje na výhody dynamického prostředí a možnosti využití výpočetní techniky (včetně…

Antonín Jančařík, publikováno 19.4.2012 13:40, zhlédnuto 10532×, 1 komentář, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití dynamické geometrie při výuce v 9. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 9. ročníku ZŠ na jednom konkrétním příkladu z tematického celku Rovnice, Soustavy rovnic,…

Miroslava Huclová, publikováno 30.11.2011 8:46, zhlédnuto 6441×, hodnocení: Hodnocení: 3, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Možnosti využití GeoGebry při výuce matematiky

Cílem článku je seznámit čtenáře s bezplatným programem pro dynamickou geometrii v rovině GeoGebra. Součástí článku je seznámení s širokými možnostmi využití tohoto softwaru ve výuce a také zamyšlení nad výhodami a nevýhodami otevřených zdrojů v obecné rovině.

Tomáš Kopec, publikováno 6.5.2010 13:42, zhlédnuto 9134×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití dynamické geometrie při výuce v 8. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 8. ročníku ZŠ na jednom konkrétním příkladu z tematického celku Kruh, Kružnice. Článek…

Miroslava Huclová, publikováno 23.8.2011 11:06, zhlédnuto 8659×, hodnocení: Hodnocení: 4, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití dynamické geometrie při výuce v 7. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 7. ročníku ZŠ na třech příkladech z učiva středová souměrnost, rovnoběžník a shodnost…

Miroslava Huclová, publikováno 30.3.2011 13:16, zhlédnuto 10496×, hodnocení: Hodnocení: 2, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Využití dynamické geometrie při výuce v 6. ročníku základní školy

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 6. ročníku ZŠ na dvou příkladech z učiva osová souměrnost a trojúhelník.

Miroslava Huclová, publikováno 24.2.2011 9:13, zhlédnuto 29493×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Rýsujeme na počítači - freeware Geonext

Pracovní list pro žáky k samostatnému seznámení s volně šiřitelným programem Geonext (ke stažení na www.geonext.de). Obsahuje dále úkoly k samostatnému vypracování - konstrukce čtverce a kosočtverce s danou stranou, čtverce s danou úhlopříčkou.

Milan Prikner, publikováno 3.3.2010 15:59, zhlédnuto 3937×, 2 komentáře, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

E-learning na ZŠ a SŠ

Použití e-learningového systému Moodle na ZŠ a SŠ má mnoho specifik, úskalí i výhod. Přinášíme možnosti použití e-learningových kurzů ve výuce.

Roman Úlovec, publikováno 5.9.2008 9:23, zhlédnuto 11768×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Rozcestník studentských prací na Katedře didaktiky matematiky MFF UK

Některé z odkazovaných diplomových a bakalářských prací mají podobu webových stránek na podporu výuky matematiky na SŠ. Velmi praktická je například diplomová práce věnovaná funkcím nebo práce Geometrie živě (Využití softwaru dynamické geometrie Cabri ve výuce…

Pavlína Burešová, publikováno 30.5.2011 10:13, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Dynamický matematický software GeoGebra

Seznámení s programovým prostředím GeoGebry a popis základních vlastností tohoto programu.

Petr Švarc, publikováno 28.8.2008 10:58, zhlédnuto 6828×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

CLIL: Osová souměrnost

Tento článek integruje vzdělávací obsah oborů matematika a anglický jazyk a přináší téma Osové souměrnosti. V pořadí 8. výukový plán je zařazen do publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ dostupné z http://clil.nuv.cz a je vystaven na principech 4 C´s…

Eva Seidlová, publikováno 13.3.2014 11:46, zhlédnuto 17811×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Aspoň si o ní čtěte…

         Tři muži jedou ve vlaku plochou holandskou krajinou a najednou vidí dvě černé krávy. První z nich řekne: „Vidíte, pánové, v Holandsku mají samé černé krávy“. Druhý muž doplní: „My toho můžeme říci ještě mnohem víc. V téhle chvíli obsáhneme…

Alžběta Peutelschmiedová, publikováno 3.9.2018 16:26

Rozhovory s obrazy/ Galerie jako otevřený prostor inspirace/ Emil Filla

Tvůrčí dílny pro pedagogy v Moravské galerii v Brně jsou přímým a živým dialogem s originály uměleckých děl. Jednotlivá setkávání probíhají u vybraných děl ve stálých expozicích i aktuálních výstavách formou dialogů a výtvarných interpretací a slouží…

Mgr. Jitka Petřeková, publikováno 5.10.2011 13:32, zhlédnuto 14683×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Chceme zvyšovat úroveň vyučování matematice?

V článku jsou popsány postupy a výzkum vyučování matematice, který probíhal koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let minulého století a který vedl k dobrým výsledkům vyučování matematice v různých mezinárodních srovnávacích testech.

Marie Janků, publikováno 24.6.2013 10:48, zhlédnuto 12183×, 4 komentáře, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

1 — 15 z celkem 18
1 2 » »»