Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 895 (0,006 sekundy)
Články 604
Diskuzní fórum 208
Blogy 28
Digifolio 24
Digitální učební materiály 4
AudioVideo 4

Občan a občanství

Článek objasňuje pojem občanství, jeho prvopočátky a vývoj jeho chápání v novodobé české historii, včetně způsobů jeho nabytí i pozbytí. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství.

Věra Jirásková, publikováno 8.11.2005 0:00, zhlédnuto 43615×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Ke koncepci vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství

O pojetí a zpracování Výchovy k občanství v RVP ZV

Viola Horská, publikováno 16.9.2005 0:00, zhlédnuto 8853×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Pojetí vzdělávacího oboru Výchova k občanství v RVP ZV

Vzdělávací obor Výchova k občanství má mimořádný potenciál k integraci jak s dalšími vzdělávacími obory, tak s průřezovými tématy.

Viola Horská, publikováno 1.9.2004 0:00, zhlédnuto 10144×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Inspirativní projekty podporující výuku k aktivnímu občanství

Článek představuje sedm zajímavých projektů podpořených z OP VK, jejichž výstupy mohou přispět k podpoře a rozvoji aktivního občanství u žáků. Každý projekt je představen pomocí krátké anotace, jejíž součástí jsou odkazy na volně dostupné materiály.

Mgr. Alena Hesová, publikováno 4.12.2013 10:47, zhlédnuto 8055×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Digitální občanství podle Common Sense

Informace o existenci kurikula americké neziskovky Common Sense, které pokrývá výuku tematiky digitálního občanství od MŠ až po SŠ, jež má přesah jak do mediální výchovy, tak do digitální gramotnosti.

Bořivoj Brdička, publikováno 15.6.2020 0:00, zhlédnuto 1781×, 2 komentáře, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Pracovní činnost skupiny G: Otevřený prostor vzdělávání a aktivní občanství

Článek seznamuje s výsledky pracovní skupiny G zabývající se problematikou aktivního občanství ve vzdělávání a s dopadem doporučení Evropské komise na dění v ČR.

Klára Bezděková, publikováno 31.8.2004 0:00, zhlédnuto 7291×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Desatero inspirativních metodických materiálů pro výuku výchovy k občanství

Příspěvek přináší anotované odkazy k 10 inspirativním metodickým materiálům, které lze využít při výuce výchovy k občanství.

Alena Hesová, publikováno 11.1.2011 15:56, zhlédnuto 14128×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Zapamatujte si

Kontrolní otázky k cyklu Výchova k občanství

Věra Jirásková, publikováno 8.11.2005 0:00, zhlédnuto 7164×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Občanská společnost, státní občanství

Charakteristika státního občanství, nabytí a pozbytí státního občanství, charakteristika občanské společnosti, základní společenské organizace, úkoly spojené s tématem.

Kateřina Charvátová, publikováno 14.5.2014 9:45, zhlédnuto 2585×, hodnocení: Hodnocení: 2, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova k občanství

Metodické komentáře nejprve vymezují tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a excelentní), a to přímo ve vztahu ke vzdělávacímu obsahu Výchovy k občanství. Následují ilustrativní úlohy k částem vybraných očekávaných výstupů. Podstatnou součástí…

Mgr. Alena Hesová, publikováno 16.2.2017 12:17, zhlédnuto 4471×, 4 komentáře, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Dotazníkové šetření k výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství)

VÚP Praha v současné době organizuje dotazníkové šetření zaměřené na zmapování metodických materiálů (kromě učebnic), které ve výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství) využívají učitelé základních škol a nižšího stupně víceletých…

Aleš Franc, publikováno 23.7.2010 14:36, zhlédnuto 6303×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Spolupráce České republiky na projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“

Článek seznamuje s průběhem a výsledky projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“, aktivitami realizovanými v jeho rámci, s využitím výsledků projektu v ČR a s výhledem do budoucna.

Viola Horská, publikováno 11.6.2008 11:59, zhlédnuto 4915×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Tělák a občanka – výchovy, které nejsou cool, ale měly by být

Článek pojednává o propojení tělesné výchovy, výchovy občanství s rozvojem čtenářské gramotnosti. V obecnější rovině se věnuje vysvětlení, proč by se tyto věci měly propojovat. Konkrétně je pak naznačena výuková činnost motivovaná tematikou fair play, která…

Adam Cvik, publikováno 2.10.2019 9:28, zhlédnuto 2735×, hodnocení: Hodnocení: 4, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Člověk a společnost a digitální technologie

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině…

Mgr. Alena Hesová, publikováno 14.2.2020 9:32, zhlédnuto 5261×, 1 komentář, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Vandalismus jako výuková aktivita

Vandalové a vandalismus ve vaší škole! Čtyři výukové hodiny pro vzdělávací oblast Výchova k občanství najdete v článku Petry Slámové. Navíc budete rozvíjet matematickou a digitální gramotnost. …

Daniel Suchánek, publikováno 1.2.2021 8:00

1 — 15 z celkem 895
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»