Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

kliknutím na nadpis kategorie příspěvků můžete označit nebo odznačit všechny druhy dané kategorie
Celkem nalezeno výsledků: 219 (0,005 sekundy)
Články 188
Digitální učební materiály 21

Umíme třídit odpad? Aneb jak na to!

Příspěvek reaguje na současnou situaci stále se zvyšujícího množství odpadů, s důrazem správně je třídit a následně recyklovat.

Renáta Foltová, publikováno 5.2.2009 16:38, zhlédnuto 9550×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Putování se psem: Třídíme odpad

Článek se věnuje výstupu z projektu Klíčení, aneb rosteme s dětmi pro mladší žáky nazvané Putování se psem a představuje ukázku s názvem Třídíme odpad, která se věnuje ekologickým aktivitám.

Eva Holíková, publikováno 3.2.2014 10:39, zhlédnuto 12731×, hodnocení: Hodnocení: 5, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Třídíme odpad

Pracovní list k procvičování znalostí z ekologické výchovy (téma Odpady), rozdělení odpadu do správných skupin, problematika recyklovaného materiálu.

PhDr. Věra Holotová, publikováno 15.9.2009 10:47, zhlédnuto 7614×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Pracovní list - třídění odpadu

Pracovní list slouží k utřídění základních znalostí o třídění odpadu.

Bc. Pavel Žižka, publikováno 15.3.2011 13:38, zhlédnuto 12824×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Třídíme odpad

Ukázka výuky pro 1. stupeň základní školy zaměřená především na posilování ekologického myšlení, na rozvoj spolupráce žáků a na prohloubení zodpovědnosti za sebe i ostatní. (Výuka proběhla v malotřídní škole ve Slavkovicích)

Marie Slejšková, publikováno 24.4.2007 0:00, zhlédnuto 13657×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Třídění odpadů (AJ)

Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.

Hana Foltová, publikováno 15.9.2009 9:07, zhlédnuto 8528×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Interaktivní třídění domovního odpadu

Děti se pomocí interaktivní hry seznámí, jak třídit domovní odpad. Seznámí se s kontejnerem na sklo, papír a plasty a jaké odpadky se do nich ukládají.

Zdeněk Hanzelín, publikováno 26.5.2011 14:11, zhlédnuto 6707×, hodnocení: Hodnocení: 3, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Němčina Třídění odpadů (NJ)

Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.

Hana Foltová, publikováno 15.9.2009 12:03, zhlédnuto 6771×, 1 komentář, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Prostředí a my

Náměty na aktivity realizované ve výuce chemie nebo výchovy ke zdraví, zaměřené na sběr a třídění odpadků a na analýzu nebezpečných látek vznikajících při výrobě těchto odpadů.

Mgr. Markéta Přibylová, publikováno 10.3.2008 0:00, zhlédnuto 14318×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

K čemu jsou barevné kontejnery?

Denně chodíme okolo barevných kontejnerů a ptáme se, k čemu slouží. Dříve než to společně s dětmi zjistíme, ale musíme vědět co odpad je, jak se rozděluje, o jaké materiály se jedná. Tím si společně uvědomíme, jak je důležitá starost o naše okolí. Tento…

Martina Kupcová, publikováno 30.6.2004 0:00, zhlédnuto 25553×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Projekt EKOUŠ – na klíč

Příspěvek představuje celoškolní projekt zaměřený na třídění odpadu = projekt na klíč, který lze snadno přizpůsobit jakékoliv cílové skupině. Žáci si zábavnou formou ověří a upevní znalosti o odpadech a to napříč celým předmětovým spektrem.

Věra Pavlátová, publikováno 20.9.2011 9:59, zhlédnuto 8486×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Angličtina Garbage and your birthday party

Žáci a žákyně si procvičí práci s dvojjazyčným slovníkem. Slovní zásoba je spojena s tříděním odpadu.

Petra Boháčková, publikováno 30.11.2009 8:10, zhlédnuto 1567×, 1 komentář, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Odpadový dotazník

Žáci pracují ve skupinách, v nichž mají za úkol oslovit nejméně 20 respondentů a zjistit jejich znalosti týkající se třídění odpadu. Získaná data žáci statisticky vyhodnotí.

Mgr. Dagmar Suchá, publikováno 10.6.2010 14:53, zhlédnuto 4354×, hodnocení: Hodnocení: 4, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Montessori: Projekt Půda

Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Půda, realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika témat, v rámci kterých si žáci osvojují nové vědomosti a dovednosti. Příspěvek je doplněn mnoha zajímavými…

Kamila Randáková, publikováno 4.2.2008 0:00, zhlédnuto 17612×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

Ekobludiště 2

Pracovní list, ve kterém dítě spojováním podobných prvků tvoří vlastní cestu. Nenásilnou formou je vedeno ke sběru a třídění odpadů, procvičuje orientaci v ploše.

Ludmila Jakubcová, publikováno 11.5.2009 10:17, zhlédnuto 4918×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Commons Uveďte autoraNevyužívejte komerčněZachovejte licenci

1 — 15 z celkem 219
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»