Newsletter - 02/2010 | rvp.cz
Newsletter - 02/2010
Newsletter-VUP

Newsletter Metodického portálu

číslo 2 měsíc / rok květen / 2010

Vybíráme z Metodického portálu

Co se děje v projektu Metodika II

Digitální učební materiál je DUM

Jedná se například o pracovní listy nebo prezentace, mezi učiteli jsou stále oblíbenější. Vyzkoušejte si je ve výuce i vy.  Více DUMů naleznete na stránkách modulu. http://dum.rvp.cz/index.html Jonh Clever a tajemství ostrova Samos - soubor pracovních listů k vyvození Pythagorovy věty. Žáci procházejí příběhem dobrodruha Johna Clevera a postupně objevují nové poznatky a učí se s nimi pracovat. Zelenina a stín - prezentace se orientuje na názvy základních druhů zeleniny v kombinaci s trénováním zrakového vnímání dítěte. Hydrosféra - úkoly pro aktivní práci žáků na PC (samostatně nebo ve skupinách v PC učebně, k procvičování doma). Lze využít i pro společnou práci na interaktivní tabuli. Materiál je využitelný po částech ve více hodinách. Cestujeme po Evropě - Rakousko - pracovní list spojující učivo o evropském státu s matematikou. T spojky - hlavolam na procvičení latinských čtverců (v každém sloupci a řádku je symbol obsažen jen jednou). Vede žáky k experimentování. Prvňáci a matematika – sčítáme, odčítáme - materiál navazuje na téma Poznáváme čísla. Vychází z manipulativních činností s knoflíky v dlaních, které se schematicky zaznamenávají diagramy, a matematickým záznamem pak je příklad sčítání a odčítání. Kompas - zábavné procvičování učiva vlastivědy. Žáci využívají svých znalostí a orientují se na mapě České republiky. Tuto aktivitu je možné využít i jako soutěž či skupinovou práci.

Chcete se dozvědět více o Metodickém portálu?

Co všechno učitelům i škole nabízí Metodický portál, jak se stát autorem článků a digitálních učebních materiálů, jak se stát přispěvatelem pedagogické wiki či diskuzí – s tím vám pomohou regionální koordinátoři Metodického portálu. V týmu projektu Metodika II jich je sedm, působí ve svých krajích a kontakty na ně naleznete přímo na portálu. http://rvp.cz/informace/kontakty Pokud máte zájem o představení Metodického portálu ve Vaší škole, je možné regionálními koordinátory oslovit a prezentaci Metodického portálu (nebo některé jeho části) si s nimi domluvit. Regionální koordinátoři také koordinují přebírání příspěvků. Pokud se rozhodnete stát se aktivním autorem článků pro Metodický portál, bude vaším prvním čtenářem právě regionální koordinátor. Jeho úkolem je zkontrolovat článek po formální stránce (zda obsahuje všechny části a není v rozporu s autorským zákonem) a v případě, že je vše v pořádku, předá Váš článek k posouzení recenzentům. Všichni regionální koordinátoři mají sestavený profil v digifoliu, kde se o jejich činnosti můžete dozvědět více. http://digifolio.rvp.cz/

Zprávy z komunity Metodického portálu

Na portálu probíhá už od ledna zajímavá diskuze k Novému písmu – Comenia skript. Některé bloky diskuzí jsou velmi aktuální a reflektují problémy současného školství. Sháníte obrázky, fotky, návody, nebo něco jiného? V poptávkové části Wiki můžete sami zadat poptávku po tom, co byste zde rádi nalezli. V dubnu byly v Digifoliu publikovány pohledy didaktičky Moniky Sopkové Výchova ke zdraví, které byly prezentovány na XIII. fóru Výchovy ke zdraví (Benešov, 22. - 24. 4.10).

Nepřehlédněte

Inspiromat 2010 – Inkluze v květnu

Inkluze má co do činění se školní integrací a zaměřuje se na přizpůsobování podmínek ve vzdělávání. Projekt Inspiromat 2010 připravuje pro každý měsíc tohoto roku  tematické pohledy v Digifoliu a Metodický portál pořádá v krajích lektorské přednášky. Více k inkluzi můžete na portálu nalézt v modulu Wiki, kde je v pedagogickém lexikonu toto heslo zpracováno. Pedagogický lexikon je otevřeným zdrojem informací, který se stal populární součástí wikipedie.

Setkávání v krajích

Naši regionální koordinátoři připravují tematická setkání k některým heslům z Inspiromatu, v květnu proběhne několik lektorovaných setkání v Liberci, Plzni a Teplicích.
  • 19. 5. 2010 - Liberec, ZŠ 5. května
  • 26. 52010 - Plzeň, Rakouská knihovna v Plzní
  • 27. 5. 2010 - Teplice, PPP v Teplicích
Bližší informace o konání setkání se dozvíte od regionálních koordinátorů, anebo v sekci Nepřehlédněte na titulce portálu www.rvp.cz.
  • 6. 5. 2010 proběhlo závěrečné setkání kurzu "Tvorba a realizace IVP mimořádně nadaného žáka" a z e-learningového vzdělávání na Metodickém portálu vyšli první absolventi
  • 17. 5. 2010 dojde ke spuštění nového modulu Metodického portálu - Odkazy
  • 26. 5. 2010 skončí e-learningový kurz "Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků"

Kurikulum G

VÚP informuje

Přidejte se k virtuálním hospitacím

Zajímá Vás, jak Váš předmět vyučují jiní učitelé? Modul Virtuální hospitace projektu Kurikulum G Vám umožní nahlédnout do výuky Vašich kolegů.  V Digifoliu bylo na Metodickém portálu uveřejněno již devět hospitací a další se připravují. Pokud Vás téma virtuálních hospitací zaujalo, můžete se připojit do probíhajících diskuzí ve fóru Virtuální hospitace.

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV

Dotisk publikace Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV je k dispozici od poloviny dubna. Zájemci si titul mohou objednat v nakladatelství Tauris. Společně s touto publikací vyjde také Autoevaluace mateřské školy a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Newsletter-RVP manažer projektu Lukáš Križko krizko@rvp.cz +420 245 001 433 asistentka projektu Eva Renzová renzova@rvp.cz +420 245 001 437
Newsletter Metodického portálu vydává VÚP v Praze Senovážné nám. 4; 110 06 Praha 1 www.vuppraha.rvp.czwww.rvp.cz ISSN: 1802-4785 Newsletter-ESF