Newsletter 03/2017
?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar 1. 3. 2017 PLE učitele Jak může učitel budovat a využívat své osobní vzdělávací prostředí? Jaké jsou možnosti jeho budování? Jaké nástroje lze využít? Lektorka: Hana Tulinská 9. 3. 2017 Okamžiky rozhodnutí Představení dějepisného metodického materiálu – Občanské sdružení PANT. Lektor: Milan Hes 16. 3. 2017 Jaro s předškoláky Navazuje na podzim a zimu s předškoláky. Lektorka: Petra Pšeničková 22. 3. 2017 Hodnocení studentských prací v online prostředí Jak získat od žáků odpovědi na konkrétní otázky online? Jak je vyhodnotit? Jak distribuovat zpětnou vazbu? Lektor: Martin Vonášek 29. 3. 2017 Je naše digitální stopa ještě naše? Webinář je součástí Týdne otevřeného vzdělávání 2017. Lektor: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Dramatická výchova

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Podíl dramatické výchovy na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí autor: Jaroslav Provazník Autor se v příspěvku zabývá vymezením podstaty Dramatické výchovy jako svébytného oboru oblasti Umění a kultura, zamýšlí se nad jejími podobami ve škole a jejím přínosem pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Divadlo – Celoroční školní projekt autor: Ivana Baštincová Příspěvek je zaměřen na aplikaci projektového vyučování, metody dramatizace ve výchově a vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kombinací vad a žáků s pervazivní vývojovou poruchou na základní škole praktické. Živly – stínové divadlo autor: Růžena Pekařová Článek popisuje zkušenost s mezioborovou spoluprací výtvarného a hudebního oboru ZUŠ při přípravě a prezentaci stínového divadla. O kamínku v Aniččině botě autor: Dana Tvrďochová Program je inspirován básní Mileny Lukešové „Kamínek v botě“. Děti prostřednictvím technik dramatické výchovy objevují a oživují svět kamenů. Příspěvek nabízí možnosti jak využít kameny a kamínky při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, kognitivních funkcí, taktilního vnímání a tělesného schématu. Poslední čert autor: Svatopluk Mareš Lekce je určena pro žáky 6. ročníku, je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a kreativní práci s literárním textem. Žáci pracují s pohádkou Poslední čert Olgy Scheinpflugové, tato pohádka je obsažena v učebnici Čítanka 6 - Fraus. Dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání autor: Silva Macková Příspěvek je zaměřen na pojetí vzdělávacího oboru Dramatická výchova na základní škole. Žáci se učí jednat v dramatických situacích, řešit konflikty a problémy, spolupracovat v tvůrčím týmu a prezentovat výsledky vlastní tvorby. Pracovní list „Divadlo“ autor: PhDr. Věra Holotová Pracovní list je pomůckou pro výuku literární či dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ, popř. na základní škole praktické. Obsahuje zašifrované názvy pohádek, nedokončené věty z pohádek, osmisměrku, doplnění ztracených samohlásek a prostor pro výtvarné ztvárnění pohádky. Georg Friedrich Händel autor: Bc. Alexandr Šťastný, dipl. um. Cílem DUMu je seznámení žáků hudební výchovy na gymnáziu s životem a dílem G. F. Händela. Aktivními činnostmi jsou: poslech, křížovka, test, nácvik části oratoria. Propojené předměty jsou: hudební výchova (život, dílo, poslech); dějepis (opera Julius Caesar, historická fakta); výtvarná výchova (zapojení do přípravy a tvorby cedulí v aktivizaci „Nácvik Hallelujah“); dramatická výchova (samotný nácvik aktivizace „Hallelujah“). Loutkové divadlo autor: Mgr. Vendula Dovole Materiál slouží po vytištění jako motivační a doplňková pomůcka k učivu o loutkovém divadle. Materiál obsahuje skupinový/kolek­tivní úkol, kterým je doplňovačka, otázky k doplňovačce a její správné řešení, pomocné fotografie k výkladu, individuální úkol a jednoduchý střih pro výrobu maňáska z textilu. Divadelní představení Malý princ autor: Martina Dražská, Ing. Jaroslav Marušák, Iva Dražská Scénář, autorská hudba a obrázky (pro pozvánku, divadelní program apod.) k uvedení divadelního představení dle knihy Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Maryša autor: Jana Zapletalová, František Ryčl Rozhlasová nahrávka hry bratří Mrštíků vznikla v režii Markéty Jahodové roku 2002, scénickou hudbu pro ni zhudebněním písní ze sbírek lidové poezie vytvořil Jiří Pavlica se souborem Hradišťan. Účinkují: Lenka Krobotová (Maryša), Jiří Dvořák (Francek), Miroslav Donutil (Vávra), Josef Somr (Lízal), Vilma Cibulková (Lízalka) a další. Modul Diskuze: Modul Wiki: ?Modul AudioVideo:

Týden otevřeného vzdělávání (27.–31. 3.)

Je naše digitální stopa ještě naše? (29. 3., 20:00) lektor: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. Téměř vše, co se na internetu dnes děje, nějakým způsobem přispívá k zostřování soutěže na globálním trhu a růstu antagonizmů. O to složitější to má naše otevřenost i naše potřeba sdílet a předávat poznání bez postranních úmyslů neomezeně každému s cílem zmírnit zvětšující se propast ve vzdělání mezi lidmi. Zamysleme se nad tím, co můžeme v této situaci dělat.

Modul Obrázky a citace

? SolalXIV. Wikimedia.org: Nicolette et Aucassin au théâtre par la Cie. Coppelius [online]. 2011-07-27 [cit. 2017-02-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Nicolette_et_Aucassin_ au_th%C3%A9%C3%A2tre_par_ la_Cie._Coppelius.jpg>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614