Newsletter
Newsletter 10/2021


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

12. 10. 2021 od 20:00 – Jak na gramotnosti ve škole – materiál pro učitele

Představení příručky „Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole“ vytvořené v rámci projektu PPUČ ve spolupráci s pilotními školami projektu od těch nejpovolanějších – Mgr. Anny Doubkové, PaedDr. Karla Tomka, PaedDr. Jana Tupého.

13. 10. 2021 od 20:00 – Formativní hodnocení

Jak žáky namotivovat, aby podávali maximální výkon? Jak hodnotit žáky v kooperativní skupině, když každý dělá něco jiného? Tyto a další otázky si klade Mgr. Tomáš Koten a podělí se s námi o odpovědi.

20. 10. 2021 od 20:00 – Rozvoj gramotností napříč vzdělávacími obory

O zpestření a zatraktivnění výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se lektoři Bc. Adam Cvik a Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D. snaží ve svých článcích na Metodickém portálu RVP.CZ. Nechte se inspirovat jejich živým vystoupením se širším tématem.

27. 10. 2021 od 20:00 – Kyberdítě a jeho sítě

Praktická doporučení jak vstoupit do světa dnešních dětí, jak se jim přiblížit a také jak nastavit zdravé hranice nám nabídnou lektorky Bc. Ida Pencová, Mgr. Viktória Zemanová z Hope4Kids.

Online setkání projektu APIV A

5. 10. 2021 od 14:00 – Podpůrná opatření poskytovaná žákům při výuce nové Informatiky

Webinář představí možnosti realizace podpůrných opatření poskytovaných znevýhodněným žákům při výuce nové Informatiky. Lektorky: PhDr. Renata Votavová a Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková.

12. 10. 2021 od 14:00 – Klima v heterogenní třídě a podpora klimatu učitelem

Účastníci webináře se seznámí s výsledky výzkumu ve vybraných krajích, jak učitelé přistupovali k diferenciaci a individualizaci při distanční výuce. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.

19. 10. 2021 od 17:00 – Rozvoj gramotností v raném dětství

Budeme diskutovat nad otázkami, kdy a jak je vhodné, nebo dokonce žádoucí podporovat rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí raného věku a proč. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Model pro kritické čtení vizuálních materiálů
autor: Anna Puchovská

Fotografie, ilustrace nebo plakáty jsou bohatými zdroji informací. Proč vést žáky na gymnáziu k tomu, aby věnovali vizuálním informacím více než letmý pohled?

K vybraným otázkám výuky kybernetické bezpečnosti
autor: Mgr. David Kudrna, spoluautor: Mgr. Petra Sobková

V textu diskutujeme otázky výuky kybernetické bezpečnosti v rámci školního vzdělávání. Nabízíme ucelené pojednání o slepých skvrnách v pedagogické praxi.

Obři a trpaslíci
autor: Kateřina Filkova

Základním tématem programu pro předškolní vzdělávání jsou předmatematické představy. Co je pro děti lepší – jaký život je lehčí? Ten obří, nebo ten trpasličí?

Je palmový olej opravdu nejhorší?
autor: Petr Tišl

Pracovní list je určen pro výuku zeměpisu, biologie či environmentální výchovy na gymnáziu, ale lze ho využít i při výuce mediální gramotnosti.

Konstantin a Metoděj
autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list pro 2. st. ZŠ sloužící k zopakování nejzákladnějších údajů o Konstantinovi a Metodějovi, k seznámení s hlaholicí a k práci s textem – Proglas.

Absolutní hodnota – interaktivní webová stránka
autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál pro 2. st. ZŠ obsahuje interaktivní práci s číslem a jeho absolutní hodnotou. Číslo se dá zadat buď posuvníkem, nebo ručním zadáním. Po stisku tlačítka se vypočítaná absolutní hodnota zobrazí číselně i graficky na číselné ose.

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Dne 8. září se konal Den gramotností, k němuž se projekt PPUČ přihlásil článkem se souhrnem materiálů, které projekt za dobu svého fungování připravil.

Vaší pozornosti doporučujeme také příspěvek, který reflektuje závěrečnou konferenci PPUČ, a příručku gramotností v ŠVP, kterou naleznete jako přílohu u dalšího projektového textu.

geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021
-09-29]. Dostupný pod licencí Public
Domain na WWW: <https://pixabay.
com/illustrations/geometry-mathematics-dice-1023846/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785