Newsletter 3/2018

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen/2018

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 (není-li uvedeno jinak)

kalendar

6. 3. 2018, Jak na rozvoj podnikavosti ve škole

Lektoři Kateřina Lichtenberková a Lukáš Hula nám shrnou, co nového se skrývá v oblasti výchovy k podnikavosti a jaké projekty se jí aktuálně věnují. Webinář je součástí Týdne otevřeného vzdělávání 2018, výjimečně se uskuteční od 17:00.

8. 3. 2018, Regionální učebnice a místně ukotvené učení

Lektor Martin Kříž se s námi již vypravil na zahradu a seznámil nás s badatelskou výukou v přírodě. Nyní si rozšíříme hranice a podíváme se do regionu.

14. 3. 2018, Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky

První část setkání věnovaná tématu třídnických hodin. Mohou být tato setkání učitele s žáky hravá a oboustranně přínosná? Naši lektoři Petr Bureš a Vítek Hrbáček si to rozhodně myslí.

21. 3. 2018, Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy

Badatelsky orientované vyučování patří mezi výukové metody, které nejsou mezi učiteli příliš známé. Proto přinášíme další webinář na toto téma a doufáme, že Jan Horák Vás bude inspirovat svými nápady.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Světový den poezie

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Jak učit žáky (číst) poezii
 autor: Petr Koubek

Článek představí prakticky ověřený přístup k učení práce s uměleckým textem. Zaměřuje se na budování dovedností poučené percepce, analýzy, srovnávání a hodnocení básní. Měl by také polemizovat s obvyklými postupy analytického přístupu k básnickému textu. 

Interpretace básnického textu
autor: Bohuslav Hoffmann

Interpretovaným textem je báseň Emanuela Frynty Jelikož a Tudíž z knížky Písničky bez muziky, oblíbené u dětí i dospělých. Fryntovy texty jsou ideálním východiskem propojení výuky českého jazyka a literatury na základní škole.

Dejme smysl nesmyslu
autor: Alena Hesová

Nonsensová poezie žáky téměř vždy zaujme, pohltí a dobře naladí, téma je vhodné jak pro žáky ZŠ, tak i SŠ. Texty a úkoly u mladších podpoří jejich přirozenou hravost, u těch starších odstraní určité bloky, umožní jim návrat k dětské otevřenosti.  Materiály lze s úspěchem využít i při neočekávané hodině. 

Písně na slova italských renesančních básnířek – nedokončený cyklus
autor: Petr Drkula

Námět zaměřený na zpěvní interpretaci i vlastní písňovou tvorbu, jehož kreativní část je motivována neúplností zde zahrnuté hudební předlohy. Přiloženy jsou zde básně pěti italských renesančních básnířek v českém překladu Jana Vladislava.

Jak překládat báseň Ch. Morgensterna „Die Trichter“ do češtiny
autor: Bohuslav Hoffmann

Slavná báseň ještě slavnějšího německého básníka Ch. Morgensterna lákala a stále láká k novým a novým překladům. Porovnání českých variant této básně může prozradit i českým žákům nemálo nejen z básnické kuchyně, ale i z možností mateřštiny. A třeba bude i inspirovat k vlastním pokusům.

Malování písmeny aneb Kaligramy
autor: Alena Hesová

Slovo a obraz, jejich prolínání a vzájemné ovlivňování, mocný inspirační zdroj moderní poezie. Inspirujte žáky třeba G. Apollinairem, poetismem a kolážemi. Vytvořte básně – obrazy, které mohou ozdobit zdi vaší školy.

Různé podoby poezie
autor: Mgr. Jakub Horálek

Žáci se seznamují s možnostmi básnického vyjádření, učí se porozumět poezii a vytvářejí si vlastní vztah k poezii. Sestavují vlastní básnické texty a procvičují si znalost základních pojmů literární teorie.

Bieblova Škála 
autor: Mgr. Zdeněk Sotolář

Pracovní list pro práci s textem Bieblovy básně Škála. Úkoly ve formě nedokončených vět pomáhají žákům v tom, aby věnovali pozornost různým aspektům textu: slovní zásobě, struktuře textu, opakování motivů a odlišnosti moderní poezie od tradiční.

Rýmy 
autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen žákům 1., 2. a 3. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 28 karet. Žáci pomocí kolíčku či „mazací“ fixy určují, které ze tří slov se rýmuje s hlavním slovem (pro lepší porozumění všechna slova doplněna obrázkem). Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno puntíkem správné řešení.

Vítězslav Nezval 
autor: Jana Zapletalová

Po zasvěceném úvodu Rudolfa Matyse uslyšíme v této ukázce autorskou recitaci Vítězslava Nezvala, který přednese básně Na břehu řeky Svratky a Sbohem a šáteček. Žáky a studenty je nutné upozornit na dobová specifika recitace, je také možné je vyzvat k polemice s basníkem vlastním přednesem.

Šikovné básničky pro kluky a holčičky 
autor: PhDr. Romana Suchá, Vendula Hegerová

Materiál obsahuje jednoduché a veselé říkanky o běžných, ale ne vždy oblíbených dětských činnostech (česání vlásků, umývání ručiček, uklízení hraček, oblékání apod.). Básničky mohou napomoci proměnit tyto běžné aktivity z trápení v zábavný rituál. Většina návyků, které si má dítě v předškolním věku osvojit, nemusí být s „šikovnými“ básničkami nuda, ale prima zábava. Ukázka pochází z knihy „Šikovné básničky pro kluky a holčičky“ vydané nakladatelstvím Portál.

Modul Diskuze:

Týden otevřeného vzdělávání
(5.–9. 3. 2018)

Jak na rozvoj podnikavosti ve škole 
(úterý 6. 3. 2018, 17:00)

lektoři: Ing. Kateřina Lichtenberková a Ing. Lukáš Hula

Podnikatelské kompetence jsou dnes (nejen) v Evropě chápány jako jedny z nejdůležitějších pro život a s rozmachem Průmyslu 4.0 se tento směr bude ještě prohlubovat. Téma výchovy k podnikavosti nabývá v poslední době na vážnosti i v ČR, což se ukazuje např. v případě akčních plánů rozvoje vzdělávání krajů, obcí a škol, kam se dostala jako jedna z povinných oblastí. Pojďme si shrnout, co se pod touto oblastí skrývá, jaké projekty se jí aktuálně věnují a předat si zkušenosti, jak je možné s podnikavostí pracovat na základní či střední škole.

Modul Obrázky a citace

?

Abhi. Wikimedia.org: Books HD (8314929977) [online]. 2017-04-02
[cit. 2018-02-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons
Attribution 2.0
 na WWW: <https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Books_HD_
(8314929977).jpg
>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614