Newsletter březen 2016

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen/2016

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

Středa 2. 3. 2016, Mobilní zařízení ve výuce přírodovědných předmětů

Už při prvním vystoupení lektorů Mgr. Jaroslava Vyskočila a Mgr. Ondřeje Koška zaznělo několik tipů na online aplikace, které umožňují práci s mobilními zařízeními (viz záznam online setkání Molekulová vizualizace v přírodovědných předmětech). Ve svém druhém vystoupení na Metodickém portálu RVP.CZ se lektoři zaměří na využití tabletů, mobilů a notebooků ve výuce chemie, fyziky apod.

Úterý 8. 3. 2016, Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů – zaměřeno na obrázky a fotografie

Seznámíme se s aktivitami Metodického portálu RVP.CZ v rámci Týdne otevřeného vzdělávání a představíme si 3 + 1 nástroj pro vyhledávání obrázků a fotografií, které využívají otevřené výukové zdroje a nabízí citaci vyhledaného. V premiéře představíme nový modul na Metodickém portálu RVP.CZ s názvem Obrázky a citace. Tématem nás provede vedoucí referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ Mgr. Pavlína Hublová.

Středa 9. 3. 2016, Hudební výchova napříč předměty

Možnostmi širšího pojetí hudební výchovy a možného propojení s dalšími předměty nebo náměty na konkrétní činnosti k zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty...) nás provede Bc. Ondřej Tichý.

Čtvrtek 10. 3. 2016, Školní zralost x odklad školní docházky

Pokud pravidelně sledujete online setkání vedená lektorkou Petrou Pšeničkovou, pak pro vás téma připravenosti předškoláků na vstup do 1. třídy bude příjemným zastřešujícím vstupem. Pro ostatní učitele může být úvodem k seriálu článků o rozvíjení znalostí a dovedností žáčků v přípravných třídách. Na setkání zveme ale i rodiče, kteří chtějí mít základní přehled o připravenosti svých dětí z pohledu speciální pedagožky.

Středa 16.03.2016, Aplikace funkcí aneb Různé křivky kolem nás

Matematika – to nejsou jen slovní úlohy a sloupečky příkladů, jak nás již jednou přesvědčil Mgr. Petr Pupík (viz záznam online setkání Aplikace matematiky aneb Nedokonalosti dokonalé matematiky). Jaká překvapení na nás číhají v oblasti funkcí a křivek? Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Upozorňujeme:

Rozcestník pro společné vzdělávání na Metodickém portálu RVP.CZ najdete v modulu Digifolio25. 2. byl uveřejněn nový metodický průvodce upraveným RVP ZV na adrese www.rvp.cz/pruvodce.

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Vzdělávací projekt „Výchova k toleranci a respektu v MŠ a ZŠ – Metoda práce s Persona Dolls“ autor: Marta Ficzová Článek přibližuje pedagogickou metodu, kterou lze využít při práci v dětské skupině (zejména v mateřských školách a na prvním stupni základních škol). Vlastní a cizí přání autor: Iva Bukovjanová Žáci získávají informace o přáních ostatních a srovnávají je se svými přáními. Aktivita posiluje sebepoznání žáka, mezilidské vztahy a toleranci k postojům druhých. Čendeš/O Čendeš autor: Iveta Kokyová Romská pohádka od Ivety Kokyové zaměřená na rozvoj čtenářských dovedností na ZŠ a pochopení významu tolerance. Opouštím svůj domov autor: Petra Slámová Žák charakterizuje domov. Seznamuje se s pojmem uprchlík. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků si osvojuje důvody pro udělení azylu v ČR. Seznamuje se s možnostmi pomoci. Hry pro začlenění dítěte do třídního kolektivu autoři: Dobiášová, M., Hájková, M., Nešporová, M. Článek inspiruje, aby asistent žáka s ADHD prostřednictvím společných aktivit a her pomohl dítěti se začleněním či znovu začleněním do kolektivu. Positive Ageing autor: Mgr. Naďa Holická Výuková lekce je určena pro žáky od 6. ročníku ZŠ. Je zaměřena na téma starých lidí, dobrovolnictví a charity a je propojena s osvojováním anglického jazyka. Etické hodnoty a perspektivy – Pět jazyků lásky autor: Mgr. Jakub Skalák Didaktický pracovní list slouží k lepší orientaci studentů v problematice předmětu etiky a estetiky. Veřejný ochránce práv autor: Mgr. Jan Zouhar Žáci na základě studia skutečného zákona zjistí základní informace o úkolech a možnostech veřejného ochránce práv. Seznámí se s autentickým právním dokumentem. Liberalismus, konzervatismus autor: Roman Anýž Sada výroků, pomocí kterých lze procvičovat porozumění liberálnímu a konzervativnímu myšlení. Informovaný souhlas autor: Tomáš Friedel Materiál seznámí studenty s informacemi z teorie práva, občanského práva a práva trestního. Základní práva a svobody, rovnoprávnost autor: Kateřina Charvátová Poznámky a aktivita k učební látce – základní práva a svobody, rovnoprávnost. Jak se rozhodnout? autor: Mgr. Jan Zouhar Cílem materiálu je rozvíjet u žáků právní vědomí, čtenářskou gramotnost a environmentální cítění. Hodnoty rytířství autor: Jaroslav Pinkas Žáci pracují s prameny, které jim umožní pochopit hodnotový svět rytířství. Analyzují obsahovou stránku textů a následně je srovnávají. Modul Diskuze: Modul Audiovideo: ONLINE SETKÁNÍ: Být odlišný je normální V průběhu setkání jsme si odpověděli na následující otázky: Jak a proč rozvíjet toleranci k lidem s postižením? Je inkluze nebezpečná? Setkání připravily a lektorsky vedly Mgr. Lucie Poláková, Mgr. Ivana Čamková (vyučující SZŠ a VOŠ Cheb).

Náš tip

Třemi online semináři včetně představení nového modulu pro vyhledávání a citaci obrázků se Národní ústav pro vzdělávání zapojí do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Podrobnosti v modulu Digifolio: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10994.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410