Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 1/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, leden 2023

 

Podívejte se na záznamy nejsledovanějších online setkání, která proběhla v roce 2022

Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Praktický webinář s tipy na hry a aktivity pro žáky-cizince si pro nás připravila Michaela Zormanová.

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Společný cíl učitele a asistenta pedagoga je jasný, ale jak jej co nejlépe dosáhnout? Dagmar Vilášková nám nabídla svůj recept na spokojenou třídu, učitele i asistenta.

Ukrajinský žák v české třídě pohledem lingvistky

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi češtinou a ukrajinštinou? Jaké výhody a nevýhody s sebou podobnost obou jazyků přináší? Odpovědi na tyto otázky a tipy do výuky žáků-cizinců si pro nás připravila Michaela Zormanová.

Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým

Jiří Hruška nás již provedl formativním hodnocením, skupinovou prací, motivací nebo metodami aktivního učení. Jaké rady si přichystal pro tvorbu fungujícího třídního týmu?

Hry v mateřské škole – hýbeme se, hrajeme si

Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představil osvědčený lektor Michael Novotný.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Aplikace roku pro hledání cesty k sobě navzájem
autor: Jaroslav Mašek

Jaká je vaše aplikace roku? Co jste se pomocí ní naučili? A proč by o ní měli vědět ostatní? Tyto otázky jsem položil svým žákům. A jak to celé dopadlo, se dočtete v tomto článku.

Geo4tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie
autor: Michaela Spurná

Cílem interaktivní aplikace Geo4tea určené pro učitele i studenty učitelství je originálním a zábavným způsobem zkvalitnit výuku geografie. Aplikace je interaktivní, uživatelé mohou poznat své výukové preference a současně se sami rozvíjet.

Základy hudební gramotnosti
autor: Jaromír Ehrenberger

Článek se zabývá nedostatečnou úrovní hudební výchovy na základních školách a s využitím poznatků hudební psychologie navrhuje potřebné změny v metodických postupech.

Virtuální mikroskopování
autor: Jakub Holec

Pracovní list pro 2. st. ZŠ lze využít při práci s virtuálním mikroskopem. Žáci sledují písmeno „e“, poté pozorují rostlinné buňky a lidskou krev. Následně provedou srovnání.

Sčítání desetinných čísel s pohybovou aktivitou
autor: Štěpánka Vondrášková

Žáci 1. st. ZŠ si hravou formou zapamatují a zapisují desetinná čísla. Vyslovují jejich názvy. Vytvářejí různé kombinace těchto desetinných čísel, které sčítají.

Střední Afrika
autor: Jan Zicha

Elektronický pracovní list pro věkovou skupinu 12–15 let na téma střední Afrika pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení v programu Adobe Acrobat Reader DC. Vhodné např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

Kolekce

Serge. Unsplash.com: [online]. 2020-
10-28 [cit. 2022-12-25]. Dostupný
pod licencí Unsplash.com na WWW: <https://unsplash.com/photos/
vsxO1kefz90>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785