Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 1/2024


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, leden 2024

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Trendy digitálního vzdělávání v roce 2023
autor: Ondřej Neumajer

Článek popisuje sjednocující prvky vybraných trendů digitálního vzdělávání roku 2023 na základních a středních školách v Česku.

Mezipředmětové vztahy v hodině informatiky
autor: Tereza Urbánková

Příspěvek pro učitele 1. stupně ZŠ na téma avatar v hodinách informatiky. Důraz je kladen na mezipředmětové propojení.

Porovnávání půjček od bankovních a nebankovních společností pomocí aplikace Numbers
autor: Zdeňka Lišková

Cílem aktivity pro žáky 12–15 let je porovnání nabídek půjček od bank a nebankovních společností s využitím aplikace Numbers.

Obecná rovnice elipsy s PhotoMath
autor: Michal Heczko

Aktivita pro gymnaziální vzdělávání využívá aplikace Photomath při převodu obecné rovnice elipsy na rovnici středovou. Žáci se naučí základní zacházení s programem a setkají se s limity použití programu.

Úniková hra Poklad na Radyni
autor: Antonín Hrubý

Interdisciplinární hra vhodná pro žáky 7. ročníků ZŠ je zaměřena na vhodné využití mobilních zařízení v přírodě. Kladen je důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků.

Skládání sil
autor: Martina Voláková

Žáci 2. stupně ZŠ pomocí dvou senzorů síly zkonstruují model mostu (či zvedáku). Zjistí, že součet sil, které působí na oba pilíře, je roven tíhové síle závaží (auta).

Kolekce

SCHNEIDER, Ian. Unsplash.com: Person
holding fire cracker shallow focus
photography [online]. 2016-07-06 [cit.
2023-12-25]. Dostupný pod licencí
Unsplash.com na WWW: <https://
unsplash.com/photos/person-holding-
fire-cracker-shallow-focus-photography
-PAykYb-8Er8?utm_source=Katalog_
obrazku&utm_medium=referral>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785