Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 10/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 10, říjen 2023

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Jak být občanem, nikoli ovčanem I – Jak ovlivnit veřejné dění
autor: Martin Volný

Na konkrétní občanské inciativě zprostředkované reportáží regionální TV i e-ziny se žáci gymnázia seznámí s nástroji občanské participace a jejich využitím při řešení problémů ve svém nejbližším okolí.

Trolling
autor: Pavlína Jurzykowská

Tato výuková aktivita pro 2. stupeň ZŠ se pomocí skládankového učení a digitální technologie zaměřuje na téma internetových trollů – jejich motivace, techniky a vliv na online komunikaci.

Průmyslová revoluce
autor: David Nekola

Výuková aktivita pro žáky 12–15 let je zaměřena na téma průmyslové revoluce. Obsahuje úkoly pro skupinovou práci, které pokrývají vybrané části tohoto významného historického období. Při jejich realizaci dochází k využití různých digitálních technologií.

Programování ve Scratchi s přesahem do hudební výchovy
autor: Věra Šichtová

Sada digitálních materiálů je určená k výuce programování ve Scratchi na 2. stupni ZŠ. Obsah je zaměřen zejména na průpravná cvičení, která by mohla sloužit jako úvod do programování s hudbou a pomohla by žákům probádat základní možnosti práce se zvukem.

Násobilka hrou – kartičky
autor: Štěpánka Vondrášková

Žáci 1. stupně ZŠ si procvičují zábavnou formou násobilku. Při hře jsou všichni aktivní, každý pracuje svým tempem, jsou nadšení z úspěšně vyřešené úlohy. Ke hře jsou potřeba kartičky s násobilkou.

Techmania – Film
autor: Techmania Science Center

Vzdělávací blok šesti videí určený věkové skupině 12–15 let má za cíl seznámit žáky s technickým pozadím vytváření filmových triků jako populární součástí kultury. Též nastiňuje vědecký a technologický pokrok v této oblasti.

Kolekce

MALHOTRA, Gayatri. Unsplash.com:
Gray concrete stairs inside building
[online]. 2019-01-07 [cit. 2023-09-27].
Dostupný pod licencí Unsplash.com
na WWW: <https://unsplash.com/pho
tos/4wF66_KWJxA?utm>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785