Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 11/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad 2022

 

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

2. 11. 2022, 20:00 – Dílna psaní: vybrané aplikace a nástroje pro podporu psaní u žáků

Psaní je v naší kultuře vnímané jako základní forma intelektuální a kulturní komunikace. Cílem setkání s Michalem Černým je ukázat, že k jeho rozvoji je možné užít jednoduchých postupů a technik, které mohou vést ke zlepšování textu i k rozvoji autora.

9. 11. 2022, 20:00 – Význam pohybu v rozvoji správné výslovnosti

Všichni jistě víme, že výslovnost je přímo úměrná pohyblivosti jazyka a kvalitě dýchání. O tom, že do tréninku výslovnosti je žádoucí zapojit pohyb celého těla, nás poučí Helena Kumperová.

16. 11. 2022, 20:00 – Jak vidět „neviditelné“ nadané žáky

Myslíte si, že se o naše nadané a mimořádně nadané žáky staráme dostatečně? Je vůbec potřeba podporovat nadané žáky, nebo se o sebe postarají sami? Lektoři: Anna Doubková a Karel Tomek.

23. 11. 2022, 20:00 – Klimatické vzdělávání

Klimatické vzdělávání vede k porozumění probíhající změně klimatu, jejím přírodním i společenským příčinám a důsledkům na místní, národní a globální úrovni. Uplatňuje aktivní formy a metody učení podporující například kritické myšlení a informační a mediální gramotnost. Nechte se inspirovat Martinem Křížem.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Mentimeter – cenný nástroj pro formativní hodnocení nebo brainstorming
autor: Jakub Holec

Článek pro 2. stupeň ZŠ představuje nástroj Mentimeter z hlediska jeho využívání ve výuce. Přináší základní popis nástroje a jeho funkcí.

SEZNAMTE SE: A co takhle jazyky a příroda?
autor: Adam Cvik, spoluautor: Vanda Vaníčková

Článek určený k výuce 12–15letých žáků se zaměřuje na propojení poznávacích a kolektivních aktivit a vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Terapeutické pohádky pomohou eliminovat strach ze tmy
autor: Lucie Zormanová

Článek pojednává o strachu předškolních dětí ze tmy a o možnostech, jak můžeme dítěti předškolního věku tento strach pomoci eliminovat.

Osově souměrné tvary
autor: Štěpánka Vondrášková

Žáci 1. stupně ZŠ experimentují s osovou souměrností. Zažívají radost z tvoření a pochopení osově souměrných útvarů. Zobecňují získané zkušenosti a dovednosti potřebné v praktickém životě.

Timothée de Fombelle: Gloria (čtenářská dílna)
autor: Marcela Svejkovská

Čtenářská dílna pro 2. stupeň ZŠ vychází z útlé knížečky, která vypráví silný a aktuální příběh. Na základě různých metod kritického myšlení a čtenářské gramotnosti přemýšlíme nad nutností empatie a důležitostí přátelství.

Nerosty a horniny
autor: Zuzana Kolářová

Prezentace pro žáky 12–15 let se speciálními vzdělávacími potřebami vysvětluje základní rozdíl mezi nerostem a horninou. Zaměřuje se na nejznámější nerosty a horniny a jejich využití v běžném životě.

Kolekce

FotografieLink. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-10-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/autumn-avenue-baumallee-yellow-2701345/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785