Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 11/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad 2023

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Základy lidské komunikace s nelidským partnerem aneb slovníček umělé inteligence
autor: Ondřej Neumajer

Text formou slovníčku přibližuje čtenářům téma umělé inteligence.

Přehled aplikací, které pomohou žákům rozvíjet prostorovou představivost v geometrii
autor: Zdeňka Lišková

Článek cílí na rozvoj digitálních kompetencí u žáků na 2. stupni ZŠ skrze aplikace zaměřené na prostorovou představivost.

Celoroční hra ve školní družině –⁠ integrovaná tematická výuka Evropská unie
autor: Markéta Peringerová

Příspěvek se zabývá realizací hry na téma Evropská unie pro žáky 2. třídy ZŠ ve školní družině.

Lidské smysly
autor: Jakub Holec

Výuková lekce pro žáky věkové skupiny 12–15 se zaměřením na poznávání lidských smyslů.

Prezentace těles prostřednictvím virtuální nástěnky
autor: Michal Heczko, spoluautor: Štěpánka Vondrášková

Žáci 1. stupně ZŠ objevují tělesa ve svém okolí, nacházejí v realitě jejich reprezentaci. Prostřednictvím digitálních technologií zachycují objevený materiál.

Jan Palach v hudbě: most do světa soudobé vážné hudby
autor: Vít Novotný

Materiál do hodin hudební výchovy pro žáky gymnázia využívá příběh Jana Palacha k porozumění soudobé artificiální hudbě.

Kolekce

pencilparker. Pixabay.com: [online].
[cit. 2023-10-24]. Dostupný pod
licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/
picture-frame-banner-status-bad
ge-3042585/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785