Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 12/2021


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 12, prosinec 2021

 

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

8. 12. 2021, 20:00 – Dovednosti řízení kariéry – praktické podněty pro kariérové poradenství ve škole

V zářijovém webináři nám Mgr. Jan Brabec předal zkušenosti s vybranými aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence pro vzdělávání a trh práce. Udělejme společně další krok v kariérovém poradenství a zaměřme se na řízení kariéry.

15. 12. 2021, 20:00 – Ilustrace, kniha a literatura

Mgr. Kateřina Černá učí český jazyk na 1. stupni a výtvarnou výchovu na obou stupních. V prvním plánovaném webináři nám nabídne inspiraci do hodin čtení. A je téměř jisté, že ani výtvarná výchova nebude v tomto webináři popelkou. Těšíte se?

Online setkání projektu APIV A

7. 12. 2021, 20:00 – Zkušenosti s postupy diferenciace a individualizace při vzdálené výuce

Účastníci webináře se seznámí s výsledky výzkumu ve vybraných krajích, jak učitelé přistupovali k diferenciaci a individualizaci při distanční výuce. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

20 důvodů, proč se bráníme online výuce
autor: Jaroslav Mašek

Proč se bráníme online výuce? Důvodů lze najít hodně. Dokážeme najít i protiargumenty?

Supervize je pomoc, ne kontrola
autor: Irena Smetáčková

Supervize je nástrojem profesního rozvoje. Metodika výběru a zavádění kolegiálního sdílení do škol a krátké video o supervizi vychází z autentických zkušeností a prožitků profesionálů.

Cizí jazyk a digitální technologie na gymnáziích
autor: Martina Dočekalová

Článek informuje o rozvoji digitální kompetence ve výuce cizích jazyků a přibližuje čtenářům Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume. 

Včela různými aktivizačními metodami
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list lze využít při výuce žáků 3.–5. ročníku, a to v hodině přírodovědy, informatiky nebo v rámci mezipředmětových vztahů například během projektového dne.

Populace a migrace prakticky
autor: Petr Tišl

Materiál poslouží jako podpora výuky tématu Obyvatelstvo.  Lze využít v 1. ročníku střední školy, je ale aplikovatelný i v nejvyšších ročnících školy základní.

Vyrábíme svůj první herbář
autor: Mgr. Pavlína Hublová

Pracovní list s podrobným postupem pro tvorbu herbáře (doporučeno pro 2.–3. ročník), kritérii pro hodnocení a prostorem pro sebehodnocení hotové práce.

Blogy

pasja1000. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-11-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/physicist-energy-einstein-genius-4276720/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785