Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 12/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 12, prosinec 2022

 

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla v roce 2022

Jak vidět „neviditelné“ nadané žáky

Myslíte si, že se o naše nadané a mimořádně nadané žáky staráme dostatečně? Je vůbec potřeba podporovat nadané žáky, nebo se o sebe postarají sami? Setkáním provázejí lektoři Anna Doubková a Karel Tomek.

Dítě-cizinec v MŠ

Jana Rohová nás seznámí se specifickými potřebami dítěte-cizince, dítěte předškolního věku. Doporučí podporující zdroje a provede nás základními kroky k integraci cizojazyčného dítěte v mateřské škole.

Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků

Může / měl by si učitel vytvářet své vlastní učební podklady do výuky? Kde najít motivaci, inspiraci a odvahu? Třeba na webináři Zdeňka Hromádky.

Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky

Hlavním cílem seminářů a webinářů vedených Dagmar Rýdlovou je podpora porozumění a přijetí odlišností. Připojte se, pokud souzníte s jejím mottem.

Role učitele ve vzdělávacím procesu

Jak lze otevřenou a nenásilnou komunikaci uplatnit při třídnických hodinách nebo jednání se třídou obecně? Nad touto a dalšími podobnými otázkami se můžete zamyslet spolu s Jitkou Gabašovou.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Kalendář digitálního wellbeingu 2023
autor: Jaroslav Mašek

Kalendář digitálního wellbeingu obsahuje 12 aktivit, které mohou učitelé vyzkoušet se svými žáky v průběhu roku, například ve formě třídních projektů anebo úplně jinak.

PBS LearningMedia – zdroj pro kreativní učitele
autor: Jakub Holec

Článek nabízí informace o tom, jak mohou učitelé využívat americký web PBS LearningMedia a jaké jsou jeho možné přínosy pro výuku a učení. Obsahuje digitální vzdělávací zdroje jako videa, obrázky, výukové lekce a další materiály.

Rozvoj tvořivosti u dětí mladšího školního věku
autor: Lucie Zormanová

Článek se zabývá rozvojem tvořivosti u dětí mladšího školního věku. Definuje tvořivost a zabývá se rozvojem tvořivosti, následně čtenáře seznamuje s aktivitami zaměřenými na rozvoj tvořivosti u dětí mladšího školního věku.

Minerální vody v ČR
autor: Petr Tišl

Materiál je podporou k aktivitě směřující k práci žáků na téma minerální vody na českém trhu. Je plánovaný k využití v geografii pro žáky nižších ročníků střední školy.

Lois Lowryová: Dárce (čtenářská dílna)
autor: Marcela Svejkovská

Ukázky pro věkovou skupinu 12–15 let ze slavné knihy Lois Lowryové reflektujeme prostřednictvím řízené diskuze. Akcentována je nutnost možnosti volby a to, aby náš svět zůstal „barevný“.

Odpor vodiče – interaktivní webová stránka
autor: Jitka Vlčková

Interaktivní materiál pro výpočet elektrického odporu vodiče vhodný do výuky odborného vzdělávání pro studenty 16–19 let. Zvolí se jeden z materiálů, délka a průřez vodiče. Při změně parametru dojde k výpočtu elektrického odporu vodiče. Obsahuje tabulku s hodnotami měrného elektrického odporu.

Kolekce

Sixteen. Unsplash.com: [online]. 2020-10-05 [cit. 2022-11-25]. Dostupný pod licencí Unsplash.com na WWW:
<https://unsplash.com/photos/3CA_-xcpulY>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785