Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 12/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 12, prosinec 2023

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Rodinný rozpočet / tvorba fiktivního rodinného rozpočtu
autor: Kateřina Kašparová

Žáci 2. stupně ZŠ se s pomocí internetu seznámí s rodinným rozpočtem a spolupracují na jeho fiktivním vytvoření.

Anorganické kyseliny s využitím Wolfram Alpha
autor: Hana Mahnelová

Aktivita pro gymnaziální vzdělávání se věnuje třídění anorganických kyselin a jejich správnému českému pojmenování.

Výběrové řízení – pracovní pohovor a assessment centrum
autor: Markéta Adamcová

Výukový příspěvek pro odborné vzdělávání je součástí slohové a komunikační výchovy a zabývá se administrativním funkčním stylem.

Eroze pobřeží
autor: Jakub Holec

Cílem aktivity pro věkovou skupinu 12–15 let je lépe porozumět pobřežní erozi působené vlnami a zvyšováním hladiny moře.

Prezentace osově souměrných útvarů prostřednictvím virtuální nástěnky
autor: Michal Heczko

Žáci 2. stupně ZŠ objevují objekty v okolí, které se dají rozdělit na zrcadlově shodné poloviny. Pomocí digitálních technologií je zachycují a přenášejí na virtuální nástěnku.

Techmania – Výživa
autor: Techmania Science Center

Vzdělávací blok osmi videí pro žáky 12–15 let má za cíl seznámit s principy správné výživy a důsledky porušování jejích zásad.

Kolekce

POLEKHINA, Diana. Unsplash.com:
White and black pencil on yellow
surface [online]. 2021-01-19 [cit.
2023-11-25]. Dostupný pod licencí
Unsplash.com na WWW: <https://
unsplash.com/photos/white-and-
black-pencil-on-yellow-surface-
ZSpkUThb7qk?utm_source=Katalog
_obrazku&utm_medium=referral>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785