Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 2/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor 2022

 

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

2. 2. 2022, 20:00 – Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým

Mgr. Jiří Hruška nás již provedl formativním hodnocením, skupinovou prací, motivací nebo metodami aktivního učení. Jaké rady má přichystané pro tvorbu fungujícího třídního týmu?

16. 2. 2022, 20:00 – Třídnické hodiny

Jak podpořit týmového ducha v rámci třídnických hodin? Lze využít metody kooperativní výuky při řešení problémů ve třídě? Mgr. Jiří Hruška nás provede ideálními třídnickými hodinami.

23. 2. 2022, 20:00 – Role učitele ve vzdělávacím procesu

Jak lze otevřenou a nenásilnou komunikaci uplatnit při třídnických hodinách? Nebo jednání se třídou obecně? Nad touto a dalšími podobnými otázkami se můžete zamyslet spolu s PhDr. Jitkou Gabašovou.

Online setkání projektu APIV A

1. 2. 2022, 11:00 – Problematika pedagogické intervence a její aplikace na školách

Novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a metodika MŠMT v této souvislosti vydaná. Lektorka: JUDr. Hana Poláková.

22. 2. 2022, 16:00 – Komunikace rodina a škola

V průběhu webináře se dozvíte, jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou, jak budovat vzájemně dobré vztahy při respektování rolí rodič–škola. Lektorky: Mgr. Ivana Uhrová, Mgr. Hana Grohmanová.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Tvorba sovičky podle videonávodu – pracovní postup pro nejmladší žáky
autor: Lucie Tůmová

Didaktický článek je inspirací pro pracovní postup při tvorbě sovičky z papíru. Vhodné pro nejmladší žáky (1. a 2. ročník základní školy).

Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole speciální v době digitální (1. díl)
Autor: Renata Votavová, spoluautor: Lucie Stejskalová, Lenka Říhová

Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které digitální vzdělávání žáků s mentálním postižením řeší inspirativně.

Svět potřebuje tvůrce, ne komentátory
autor: Bořivoj Brdička

Článek inspirovaný projevem Theodore Roosevelta z roku 1910 se snaží v souvislosti s výchovou vysvětlit rozdíl mezi tvorbou a pouhým komentováním, jehož jsme dnes často svědky online.

Soustavy rovnic – grafické řešení
autor: Mgr. Radomír Macháň

Cílem aktivity žáků (12–15 let) je procvičení řešení soustavy rovnic, a to grafickou metodou. Soustavy (dvojice lineárních funkcí) jsou ukryty v QR kódech.

Základní orientace v jízdním řádu trolejbusů
autor: Mgr. Zuzana Kolářová

V prezentaci se žáci ZŠ s lehkým mentálním postižením seznámí s trolejbusovým jízdním řádem. Vysvětlení významu jednotlivých částí slouží k tomu, aby se žáci naučili v tištěném jízdním řádu orientovat. Pracovní list prověřuje pochopení a procvičení znalostí.

Severní Amerika – úvod
autor: Petr Tišl

Materiál je využitelný jako vstup do problematiky regionální geografie Severní Ameriky. Sleduje práci s atlasem (mapou) a prezentaci tabulkových dat formou grafu. Materiál lze využít na základní škole i v nižším ročníku střední školy.

Blogy

Pexels. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-01-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.
com/photos/adults-friends-formation-
grass-1853483/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785