Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 2/2024


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 2, únor 2024

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Myšlenky o AI nejen ve vzdělávání
autor: Ondřej Neumajer

Příspěvek se zamýšlí nad méně častými oblastmi, které zavádění umělé inteligence do našich životů, škol a vzdělávání přináší.

Animetod – Stavba příběhu
autor: Vít Voráček

Lekce pro žáky ZŠ vám ukáže, jak ve školní praxi naučit děti přemýšlet o příběhu a jak jej smysluplně využít k tvorbě filmu.

Počítání s velkými a malými čísly
autor: Hana Mahnelová

Žáci gymnázia rozvíjí své představy o velkých a malých číslech na pozadí historického dogmatu sedmi planet a sedmi kovů.

Symbiotické vztahy
autor: Jakub Holec

Žáci 2. stupně ZŠ se učí o třech typech symbiotických vztahů a o tom, jak jsou populace organismů symbiózou ovlivněny.

Určení rozměrů krabice o daném povrchu a objemu
autor: Michal Heczko

Aplikační úloha pro věkovou skupinu 16–19 let využívá soustavy rovnic a řešení kubické rovnice pomocí CAS.

Konflikt jako příležitost k učení
autor: Ondřej Stejskal et al.

Soubor 15 metodik pro žáky od 12 let umožňuje vyučujícím zkoumat s třídami různé typy konfliktů.

Kolekce

geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2024-
01-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/dis
pute-man-woman-children-4661516/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785