Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 3/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen 2022

 

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

2. 3. 2022, 20:00 – Problematika dětí z náhradní rodinné péče – dítě s komplexním vývojovým traumatem

„Děti z náhradní rodinné péče, u kterých se velmi často s komplexním vývojovým traumatem setkáváme, potřebují poněkud jiný přístup a velkou dávku pochopení ze strany školy i náhradní rodiny,“ říká Mgr. Jana Divoká.

9. 3. 2022, 20:00 – Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky

Hlavním cílem seminářů a webinářů vedených Ing. Dagmar Rýdlovou je podpora porozumění a přijetí odlišností. Připojte se, pokud souzníte s jejím mottem.

23. 3. 2022, 20:00 – Využití stovkové tabulky pro rozvoj klíčových kompetencí v matematice na 1. stupni ZŠ

Praktickou ukázku využití jednoduché pomůcky ve výuce matematiky si pro vás připravily lektorky Mgr. Sylva Peclinovská a doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

30. 3. 2022, 20:00 – Vývojové fáze dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky

Co potřebují děti v jednotlivých vývojových fázích z pohledu waldorfské pedagogiky, s námi probere Ing. Jitka Friedlová.

Online setkání projektu APIV A

8. 3. 2022, 13:00 – Práce s Doporučením při vzdělávání žáků se SVP, role ŠPP

Dopady distanční výuky na zdraví žáků a možnosti podpory ze strany školního poradenského pracoviště. Příklady práce s Doporučením. Lektorka: PhDr. Jana Zapletalová.

22. 3. 2022, 20:00 – Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých předmětů

Webinář poskytuje ukázky využití digitálních technologií v situacích, kdy mohou představovat nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě. Lektorky: Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková, PhDr. Renata Votavová.

29. 3. 2022, 18:00 – Formativní hodnocení v MŠ

Ukázky příkladů formativního hodnocení z praxe učitelů mateřských škol, které budou komentovány zkušenou lektorkou. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Jak se získávají naše preference? Strategie politického marketingu v digitálním prostředí
autor: Irena Eibenová

Žáci gymnázia analyzují placené reklamy s politickým obsahem a získávají přehled o možnostech, jak komunikací ve virtuálním prostředí získávat hlasy potenciálních voličů.

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky
autor: Václav Bendl, spoluautor: Jitka Rambousková

Článek si klade za cíl seznámit učitele matematiky s oblastmi či procesy ve výuce, kdy jsou digitální technologie nejčastěji využívány a napomáhají žákům 2. stupně ZŠ k získání matematických dovedností.

Světošlápek
autor: Kateřina Filkova, spoluautor: Tomáš Tarant

Program vhodný pro děti předškolního věku, které se stávají cestovateli, mají svůj pas a navštěvují různé kontinenty, kde se seznamují s místní kulturou.

Jaro ve 2. třídě
autor: Vendula Dovole

Materiál slouží jako kartotéka činností a nápadů pro synchronní a asynchronní práci při distanční výuce v daném ročním období. Je určen pro žáky 2. ročníku ZŠ v období březen, duben a květen.

Úvod do mechaniky 01 – Klid a pohyb tělesa
autor: Zdeněk Hromádka

Interaktivní materiál má pomoci učitelům a učitelkám fyziky na 2. stupni při výuce učiva „klid a pohyb tělesa“. Žáci jsou vedeni k samostatnému přemýšlení o tématu a k použití získaných vědomostí k vyřešení úkolu.

Scotch broth
autor: Šimon Daníček

Třetí část minisérie o britské kuchyni a jejích reáliích. Tentokrát jde o skotský vývar se zaměřením nejen na rozkazovací způsob. Materiál je vhodný jako podpora jazykového vzdělávání napříč věkovými skupinami.

Seriál ICT v RVP ZŠS

Ačkoli pro žáky se závažným kognitivním znevýhodněním nebyly realizovány úpravy jejich kurikula (Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální) v oblasti ICT, změny ve využívání digitálních technologií ve školním životě se mohou týkat i těchto žáků. V seriálu článků zveřejňujeme zkušenosti škol, které digitální vzdělávání svých žáků s daným znevýhodněním řeší inspirativně.

pasja1000. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-02-24]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/early-spring-snowdrops-plant-3994576/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785