Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 3/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 3, březen 2023

 

Podívejte se na záznamy našich online setkání na téma nadaní ve třídě

Jak vidět „neviditelné“ nadané žáky

Myslíte si, že se o naše nadané a mimořádně nadané žáky staráme dostatečně? Je vůbec potřeba podporovat nadané žáky, nebo se o sebe postarají sami?

Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků

Setkání nabídne účastníkům stručný přehled edukačních a osobnostních specifik nadaných žáků s ohledem na aktuální možnosti výuky. Zajímavé poznatky nabídnou také výsledky dotazníkového šetření skupiny nadaných žáků.

Péče o nadání v běžné škole

Webinář bude věnován těmto tématům: význam péče o nadání, identifikace nadání, speciální vzdělávací potřeby nadaných dětí a žáků, formy práce s nadanými dětmi a žáky, nabídka subjektů, institucí a projektů podporujících nadání a nadané, kazuistiky a příklady inspirativní praxe.

Problémy nadaných žáků s učiteli a problémy učitelů s nadanými žáky – je to problém?

Setkání nabídne popis a rozklíčování některých situací, k nimž by nemuselo ve školách docházet, kdyby učitelé věděli, s jakými vlastnostmi nadaných žáků se mohou setkat, a kdyby měli znalosti, jak v takových modelových případech reagovat a postupovat.

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Jaká je konkrétně adekvátní podpora nadaných žáků a v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě? Cílem webináře je odpovídat na konkrétní dotazy učitelů, asistentů pedagogů, které přímo souvisejí s projevy a prací s nadanými žáky v každodenní výuce.

Služba pro Vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat Vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

AI revoluce ve vzdělávání
autor: Bořivoj Brdička

Schopnosti umělé inteligence se nedávno díky projektu OpenAI skokově zvýšily. Týká se to hlavně generování textu pomocí nástroje ChatGPT. Přinášíme zamyšlení s návodem, jak mohou tyto nové poznatky využít učitelé.

Sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel do 10 – online hra
autor: Štěpánka Vondrášková

Žáci na 1. stupni ZŠ hravou formou sčítají přirozená čísla v oboru přirozených čísel do 10. K vyřešení hry matematického charakteru volí různé strategie, při jejichž plnění zažívají radost jak ze hry, tak i z počítání příkladů.

O vodě
autor: Kateřina Filkova

Povídání o vodě pro předškolní vzdělávání se zaměřuje na rozvoj komunikačních a environmentálních kompetencí. Úvodní pohádka děti motivuje k uvědomění si, kde a jakou vodu ve svém okolí potkávají, jak by se s ní mělo zacházet, ale také jaké bytosti u ní mohou v říši fantazie potkat. Závěr je věnovaný i hudebním činnostem ve formě hry na tělo, rytmizace a společné zážitkové hry.

Měkkýši
autor: Jakub Holec

Žáci 2. stupně ZŠ v malých skupinách vyhledávají ve třídě informace o měkkýších a využívají je k vyplnění odpovědí v pracovním listu.  Jeden žák zapisuje, ostatní přinášejí informace zapisovateli. Aktivitu je možné realizovat pomocí vytištěných informací ve větách nebo využít QR kódy.

Regiony Afriky – srovnání regionů podle vybraných kritérií
autor: Jan Zicha

Elektronický pracovní list pro věkovou skupinu 12–15 let na téma regiony Afriky pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení v programu Adobe Acrobat Reader DC. Vhodné např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC či mobilním zařízení.

Úvod do mechaniky 06 – Tlaková síla a tlak
autor: Zdeněk Hromádka

Animovaný lektor řídí prezentaci a obstará výklad k tématu Tlaková síla a tlak. Učitel obsluhuje prezentaci, případně doplňuje výklad. Materiál obsahuje komentovanou animaci, interaktivní odkazy a opakování formou kvízu a otázek. Určeno do výuky fyziky na 2. stupni ZŠ.

Kolekce

GDJ. Pixabay.com: [online]. [cit. 2023-02-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.
com/vectors/cranium-head-human-male-man-2099115/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785