Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 4/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben 2023

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky na gymnáziích
autor: Václav Bendl

Článek si klade za cíl seznámit gymnaziální učitele matematiky s oblastmi či procesy v rámci výuky, v nichž jsou digitální technologie nejčastěji využívány a napomáhají žákům k získání matematických dovedností.

Lidské schopnosti jako klíč k budoucímu úspěchu
autor: Jaroslav Mašek

Proč mluvíme o lidských schopnostech, jak jsou důležité pro úspěch žáků a v čem jim mohou pomoci? A jakou váhu mají u profesí a zaměstnavatelů?

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách
autor: Jiřina Mrkvičková

Projekt Demokratická škola se soustředil na rozvoj kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství a na profesní rozvoj učitelů s tím spojený.

Globální oteplování ve sklenici
autor: Jakub Holec

Materiál pro 2. stupeň ZŠ nabízí popis experimentů, v nichž žáci modelují zemskou atmosféru, aby zjistili, jak je zahřívána slunečním zářením, a také to, jak moře či jezera ovlivňují oteplování tím, že ukládají a uvolňují sluneční energii.

Kapacita deskového kondenzátoru – interaktivní webová stránka
autor: Jitka Vlčková

Příspěvek k využití v odborném vzdělávání umožňuje výpočet kapacity deskového kondenzátoru. Na výběr jsou tři dielektrika: vzduch, slída a papír; k nim je přiřazena relativní permitivita.

Programujeme robotický vysavač
autor: Miroslav Mráz

Aktivita pro věkovou skupinu 7–9 let je určena žákům, kteří se již s programováním robotů setkali. Předpokládá se, že znají základní příkazy a také programovou konstrukci – opakování (cyklus).

Kolekce

D'SOUZA, Renzo. Unsplash.com: Green
plant on brown soil [online]. 2020-02-23
[cit. 2023-03-25]. Dostupný pod licencí Unsplash.com na WWW: <https://
unsplash.com/photos/nJMUGwkqHqg>.

 

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785