Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 5/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen 2022

 

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

4. 5. 2022, 20:00 – Dyslexie a rozumové nadání – příklady dobré praxe

Dyslexie je téma, o kterém mnozí z nás stále nevíme vše. Pojďme si spolu s Ing. Dagmar Rýdlovou ujasnit, že dyslexie nemusí být překážkou pro rozvoj nadání.

11. 5. 2022, 20:00 – Terapeutické pohádky

Pojďme se spolu s PaedDr. Lucií Zormanovou, Ph.D, podívat na pohádky očima terapeuta. Jak bychom mohli využít pohádkové motivy v pedagogické praxi v komunikaci s dětmi?

18. 5. 2022, 20:00 – Využití aplikací v občance

Vyslyšeli jsme prosbu našich uživatelů a nabízíme webinář s tématem společenských věd. Kombinace občanské výchovy a moderních technologií – také vám to zní trochu nezvykle? Tak si nenechte ujít webinář Mgr. Petry Slámové!

25. 5. 2022, 20:00 – Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Společný cíl učitele a asistenta pedagoga je jasný, ale jak jej co nejlépe dosáhnout? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám nabídne svůj recept na spokojenou třídu, učitele i asistenta.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Adaptace dětí v mateřské škole jako důležitý krok ve vzdělávacím procesu
autor: Andrea Väterová

Článek se zabývá příčinami a následky problémů vznikajících v průběhu adaptačního procesu dítěte v MŠ. Rovněž reflektuje praktická doporučení, jak těmto problémům předejít.

Problematika digitální kompetence a wellbeingu – na příkladu s mobilními aplikacemi
autor: Alena Nohavová

Článek se věnuje vztahu mezi digitální kompetencí a wellbeingem, a to na příkladu užití mobilních aplikací. Příklad s užitím mobilních aplikací pro podporu wellbeingu otevírá tematiku kritického a problémového myšlení, bez kterých se stávají samoúčelným nástrojem.

Wanted! Příběh Jana Welzla
autor: Marcela Svejkovská

Určeno do hodin dějepisu, zeměpisu a literatury na gamnáziu. Cílem je se formou hry a pátrání seznámit s výjimečnou osobností, která inspirovala tvůrce Divadla Járy Cimrmana.

Práce s daty
autor: Radomír Macháň

Cílem materiálu pro 2. st. ZŠ je práce s daty a údaji uvedenými v textu, obrázku, tabulce či grafu. Procvičení vyhledávání a zpracovávání dat zadaných prostřednictvím informací podaných různými způsoby – obrázkem, textem, tabulkou a grafem. Výpočet dalších údajů, práce s tabulkovým kalkulátorem, QR kódy apod.

Postavení ČR v Evropě
autor: Petr Tišl

Příspěvek slouží jako podpora k pochopení pozice Česka mezi ostatními zeměmi Evropy. Je určený primárně pro nižší ročníky střední školy, ale lze ho využít i na druhém stupni školy základní.

Badatelství nejen ve výuce chemie – kyselý déšť
autor: Jakub Holec

Materiál pro věkovou skupinu 12–15 let nabízí video k badatelství na příkladu ukázky konkrétní aktivity zaměřené na zkoumání vzniku kyselých dešťů. Součástí videa je experiment a námět na další aktivitu i mimo předmět chemie.

Kolekce

Blogy

FeeLoona. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-04-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/child-tower-building-blocks-blocks-1864718/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785