Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 5/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen 2023

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

ChatGPT ve školní praxi: nástroj pro učitelskou práci
autor: Michal Černý

Cílem článku pro gymnaziální vzdělávání je nabídnout některé možné směry využití ChatGPT technologie pro práci učitelů a dalších vzdělavatelů. 

On-line kvíz v cizím jazyce
autor: David Nekola

Žáci 2. stupně ZŠ vytvářejí on-line kvíz na vybraný (nejen) gramatický jev v cizím jazyce a rozvíjejí digitální kompetence.

Příprava dětí ke zpěvu z hlediska požadavků hudební psychologie
autor: Jaromír Ehrenberger

Článek pro učitele 1. stupně ZŠ se zabývá rozborem příčin nezdaru rozvíjet hudební vlohy dětí k čisté hlasové nápodobě tónů.

Vymysli si hmyz
autor: Jakub Holec

Žáci věkové skupiny 12–15 let si „vytvoří“ vlastní hmyz, který je adaptován tak, aby žil v jim přiděleném prostředí.

Kvíz na desetinná čísla
autor: Štěpánka Vondrášková

Žáci 1. stupně ZŠ si hravou formou opakují znalosti o desetinných číslech. Zažívají radost z úspěšně vyřešené úlohy. Hra je inspirována televizní soutěží AZ kvíz.

Intenzita elektrického pole – interaktivní webová stránka
autor: Jitka Vlčková

Materiál pro odborné vzdělávání na interaktivní výpočet intenzity elektrického pole v konkrétním bodě v rovině. Lze zadat velikost náboje Q a umístění každého ze čtyř bodů v souřadném systému.

Kolekce

CDD20. Pixabay.com: [online]. [cit. 2023-04-25]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://
pixabay.com/illustrations/fantasy-microphone-singer-moon-4066241/>.

 

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785