Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 6/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen 2022

 

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

1. 6. 2022, 20:00 – Využití volně dostupných pexes ve výuce češtiny a v pedagogické diagnostice u nově příchozích žáků-cizinců (nejen) z Ukrajiny

Pexeso ve výuce (nejen) češtiny pro žáky-cizince? Volně dostupné výukové materiály jako nástroj pedagogické diagnostiky nám představí Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D.

8. 6. 2022, 20:00 – Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka

Nejen vzhledem k aktuálnímu vývoji na Ukrajině lze předpokládat, že se bude v následujících měsících (a letech) ve školách zvyšovat počet žáků, kteří doma mluví jiným jazykem, než je čeština. Proto jsme požádali Mgr. Hanu Svobodovou, Dr. phil., o sdílení zkušeností s výukou češtiny pro cizince.

13. 6. 2022, 20:00 – Alternativní metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Nejen vzhledem k aktuálnímu vývoji na Ukrajině lze předpokládat, že se bude v následujících měsících (a letech) ve školách zvyšovat počet žáků, kteří doma mluví jiným jazykem, než je čeština. Proto jsme rádi, že naše pozvání i na druhý webinář přijala Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil., ve kterém bude pokračovat v inspiraci pro práci s žáky-cizinci.

15. 6. 2022, 20:00 – Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Praktický webinář s tipy na hry a aktivity pro žáky-cizince si pro nás připravila Mgr. Michaela Zormanová.

22. 6. 2022, 20:00 – Truchlení u dětí a možná podpora ze strany školy

Tereza Olivová z Poradny Vigvam nám poradí, jak podpořit děti v těžkých životních situacích. Věříme, že i takto náročné téma bude pro naše uživatele přínosné.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Dějepis a jeho příležitosti v digitálním prostředí
autor: Josef Herink

Článek akcentuje aktuální možnosti a příležitosti školního dějepisu na gymnáziu v digitálním prostředí, inspirativní přístupy a metody.

Cestování časem
autor: Kateřina Filkova

Aktivity příspěvku pro předškolní vzdělávání se zaměřují na rozvoj matematické gramotnosti a prelogického myšlení. Zejména učí děti chápat číslo ve všech jeho rolích (např. počet, identifikátor).

Demonstrace legendy o Archimedovi a královské koruně ve vyučování fyziky
autor: Zdeněk Hromádka

Autor popisuje průběh motivační demonstrace klasické Archimedovy metody pro odhalení falešné koruny syrakuského panovníka Hieróna II. Aktivita pro 2. st. ZŠ ukazuje žákům potřebu zavedení fyzikální veličiny hustoty látky. 

Biodiverzita v číslech
autor: Jakub Holec

Výukový materiál s pracovním listem pro 2. st. ZŠ obsahuje video představující možnosti využívání aplikace a webu iNaturalist ve výuce přírodopisu.

Léto ve 2. třídě
autor: Vendula Dovole

Materiál slouží jako kartotéka činností a nápadů pro synchronní a asynchronní práci při distanční výuce v daném ročním období. Je určen pro žáky 2. ročníku v období květen a červen.

Jižní Afrika
autor: Jan Zicha

Elektronický pracovní list pro věkovou skupinu 12–15 let na téma jižní Afrika v programu Adobe Acrobat Reader DC. Vhodné také např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

Kolekce

Blogy

Muscat_Coach. Pixabay.com: [online].
[cit. 2022-05-28]. Dostupný pod licencí
Public Domain na WWW: <https://
pixabay.com/photos/homeschooling-school-technology-5121262/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785