Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 6/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen 2023

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Digitální kompetence učitelů od teorie k praxi: online publikace pro pedagogy
autor: Daniela Kramulová

Přehledně strukturovaná online publikace M. Černého objasňuje každou z 22 digitálních kompetencí učitelů ZV a zasazuje je do širších souvislostí pedagogické práce.

Osobní rozpočet – přehled o svých financích
autor: Petr Vraný

Vytvoření rozpočtu zábavnou formou pomocí on-line aplikace, tabulkového editoru a varianty za použití papíru a kalkulačky. Určeno pro žáky 2. stupně.

Jak aplikovat AI při hodnocení výuky
autor: Bořivoj Brdička

Zpráva o tom, jak vidí možnosti zapojení umělé inteligence do hodnocení práce žáků a studentů organizace Contact North.

Půda a vodní infiltrace
autor: Jakub Holec

Materiál pro žáky 2. stupně tvoří protokol pro badatelskou práci, která spočívá ve zjišťování schopnosti různých typů stanovišť pojímat vodu.

Matematické operace v oboru přirozených čísel do 100
autor: Štěpánka Vondrášková

Žáci na 1. stupni hravou formou provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Zažívají radost z úspěšně vyřešené úlohy.

Stejnosměrné elektrické napětí – galvanický článek, baterie z citrónu
autor: Martina Voláková

Žáci 2. stupně se seznámí s konceptem měření stejnosměrného elektrického napětí, zjištění jeho polarity a s konstrukcí modelů elektrochemických baterií. 

Kolekce

GDJ. Pixabay.com: [online]. [cit. 2023-05-27]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/vectors/brain-ai-artificial-intelligence-4863428/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785