Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 7–8/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 7–8, červenec–srpen 2022

 

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2021/2022

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Společný cíl učitele a asistenta pedagoga je jasný, ale jak jej co nejlépe dosáhnout? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám nabídne svůj recept na spokojenou třídu, učitele i asistenta.

Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým

Mgr. Jiří Hruška nás již provedl formativním hodnocením, skupinovou prací, motivací nebo metodami aktivního učení. Jaké rady má přichystané pro tvorbu fungujícího třídního týmu?

Jak na gramotnosti ve škole – materiál pro učitele

Představení příručky „Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole“ vytvořené v rámci projektu PPUČ ve spolupráci s pilotními školami projektu od těch nejpovolanějších – Mgr. Anny Doubkové, PaedDr. Karla Tomka, PaedDr. Jana Tupého.

Náměty do výuky (nejen) přírodovědných předmětů s využíváním digitálních technologií

O užitečné aplikace do výuky na ukázkách z přírodovědných předmětů se s námi podělí Mgr. Jakub Holec. Součástí webináře bude také sdílení zkušeností z distanční výuky.

Hry v mateřské škole – hýbeme se, hrajeme si

Webinář je zaměřen na prezentaci her a činností, které lze aplikovat do vzdělávací nabídky mateřské školy či do vzdělávání na prvním stupni školy základní. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

DigCompEdu 3.3: Spolupráce studentů
autor: Michal Černý

Příspěvek vhodný pro gymnaziální vzdělávání se soustředí především na téma spolupráce studentů v hybridním vzdělávacím prostředí. Zaměřuje se na model HyFlex.

Padlet – tvořte a spolupracujte prostřednictvím interaktivních a multimediálních nástěnek 
autor: Jakub Holec

Článek popisuje, co je to Padlet a co nabízí pro výuku a podporu učení žáků 2. st. ZŠ. Obsahuje několik v praxi ověřených námětů k využití ve školní praxi.

Relaxační aktivity pro děti předškolního věku
autor: Lucie Zormanová

Článek seznamuje s relaxačními aktivitami, které můžeme použít s dětmi v mateřské škole. Pojednává o pozitivních účincích relaxace a zabývá se i autogenním tréninkem.

Ochránce včel – projektový den
autor: Petra Cemerková Golová

Aktivita pro žáky 2. st. ZŠ. se zaměřuje na podporu zájmu o učení, čtenářství, čtenářskou gramotnost, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií, na práci s informacemi. 

Lineární funkce – tvorba předpisu a sestrojení grafu
autor: Radomír Macháň

Cílem aktivity pro věkovou skupinu 12–15 let je netradičním způsobem procvičit tvorbu předpisu lineárních funkcí včetně jejich definičního oboru, případně sestrojení grafů funkcí na základě daného funkčního předpisu včetně definičního oboru.

Kvalita života
autor: Petr Tišl

Materiál pro žáky střední školy vhodný do výuky geografie sídel nebo geografie Jižní Ameriky.
Cílem je prezentace možnosti semikvantitativního hodnocení.

Kolekce

Blogy

BISCALDI, Raphaël. Unsplash.com:[online]. 2017-06-29 [cit. 2022-06-25]. Dostupný pod licencí Unsplash.com na WWW: <https://unsplash.com/photos/
7RQf2X6aXXI>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785