Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 9/2022


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, zaří 2022

 

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

7. 9. 2022, 20:00 – Zahradnická terapie pro děti předškolního a mladšího školního věku

Přírodovědná gramotnost je důležitou součástí vzdělávání v mateřské i základní škole. Jaké tipy na zajímavé využití školních zahrad si pro nás připravila PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D.?

14. 9. 2022, 20:00 – Žák-cizinec v mé třídě

Mgr. Jana Rohová nás seznámí se specifickými potřebami žáka-cizince. Doporučí podporující zdroje a provede nás základními kroky k integraci cizojazyčného dítěte v základní škole.

21. 9. 2022, 20:00 – Relaxační aktivity pro děti předškolního věku

Chcete se seznámit s osvědčenými odpočinkovými aktivitami, které pravidelně realizuje PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D., s dětmi v mateřské škole? Tak tento webinář je přímo pro vás!

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

DigCompEdu 5.3: Aktivizace studentů
autor: Michal Černý

Článek se soustředí na koncepty educational entertainmentu a gamifikace, které lze využít pro aktivizaci studentů na gymnáziu.

Nádech–výdech: Tělesná výchova počítá s matematikou a fyzikou
autor: Adam Cvik, spoluautor: Vanda Vaníčková

Příspěvek propojuje vzdělávací obory na 2. st. ZŠ pomocí tří aktivit určených do hodin tělesné výchovy k nácviku atletických disciplín.

Tónová prvouka
autor: Jaromír Ehrenberger

Téma se věnuje nedostatku rozvoje hudebního sluchu a pěveckých zkušeností dětí předškolního věku.

Lineární funkce – procvičování znalostí a dovedností hravě a s využitím QR kódů
autor: Radomír Macháň

Cílem aktivity pro věkovou kategorii 12–15 let je netradičním způsobem procvičit znalosti a dovednosti z oboru lineárních funkcí.

Biotopy a ekosystém
autor: Jakub Holec

Žáci se v rámci lekce pro 2. st. ZŠ učí o součástech biotopů a popisují, jakou roli v rámci konkrétního ekosystému tyto složky plní.

Shepherd’s pie
autor: Šimon Daníček

Materiál pro jazykové vzdělávání se zabývá slovní zásobou z oblasti vaření a vlastní přípravou klasického britského pokrmu.

Kolekce

Blogy

HARDY, Chris. Unsplash.com: [online].
2020-09-09 [cit. 2022-08-25]. Dostupný
pod licencí Unsplash.com na WWW: <https://unsplash.com/photos/H5Ffv
4I5ZMI>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785