Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 9/2023


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, září 2023

 

Webináře NPI na rvp.cz

Na Metodickém portálu RVP.CZ Vám přinášíme nabídku všech webinářů pořádaných NPI. Věříme, že si vyberete.

NABÍDKA WEBINÁŘŮ

Výběr aktuálních příspěvků

 

Odborné články

Materiály do výuky

Z ostatních aktivit

Future Classroom Lab – Návrh třídy budoucnosti
autor: Michaela Rejnová

Inspirace do výuky pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ, kteří se seznamují s prostředím třídy budoucnosti za využití informačních technologií. Na základě nastudovaných materiálů si vyzkouší práci architekta při návrhu vlastních náčrtků a plánků.

Simpsonovi to věděli!
autor: Martin Volný

Aktivita přibližuje žákům gymnázií fenomén konspiračních teorií na populárním seriálu Simpsonovi. Metodou otázek a hracích karet porozumí záměru denzinformačních či konspiračních obsahů.

Naučme děti v mateřské škole kouzlo „souznění tónů“
autor: Jaromír Ehrenberger

Cesta dětí v mateřské škole za písničkou by měla začít ovládnutím základní pěvecké dovednosti – schopnosti přiladit se hlasem ke slyšenému tónovému vzoru. Článek uvádí postupy vedoucí k tomuto cíli.

Znaky prvoků
autor: Jakub Holec

Výuková aktivita se zakládá na práci s textem k vybraným prvokům – trepka, krásnoočko, měňavka. Žáci 12–15 let se seznamují s prvoky metodou skládankového učení. V roli expertů na jednotlivé prvoky zodpovídají otázky s následným sdílením odpovědí se spolužáky.

Geometrie – riskuj
autor: Štěpánka Vondrášková

Žáci 1. stupně ZŠ hravou formou rozeznají, pojmenují a popíší základní rovinné útvary a tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci. Vymyslí obdobné úlohy. V nejvyšší úrovni zadání přesahují požadavky RVP ZV pro dané období.

Zdravé město
autor: Kateřina Tomešková

Aktivita pro 2. stupeň ZŠ cílí na zdraví a udržitelnost města a nahlíží na něj jako na bezpečné, odolné a efektivní útočiště, které je součástí okolního životního prostředí.

Kolekce

Osman. Unsplash.com: Blue and white
owl wall decor [online]. 2020-06-25
[cit. 2023-08-25]. Dostupný pod licencí
Unsplash.com na WWW: <https://unsplash.com/photos/
wnXo6T_cb3sutm_source=Katalog_
obrazku&utm_medium=referral>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785