Newsletter RÚ - 14-1/2015

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 1, prosinec - leden/2015

Zapište si do kalendáře

kalendar

3. 12. Co potřebují občankáři?

Nabízíme setkání nad dotazníkovým šetřením, které připravila Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a které pomohlo definovat problémy, s nimiž se učitelé setkávají při výuce občanskovědních předmětů. Pojďme společně se zástupci Asociace M. Řezáčem a T. Vodičkovou hledat řešení.

10. 12. Kazuistický seminář – edukační proces a jeho specifika u žáků se zrakovým postižením

Již počtvrté máme možnost rozšířit si své znalosti o práci s žákem se zrakovým postižením a zeptat se na cokoli k tomuto tématu lektorky PhDr. Kateřiny Stejskalové, Ph.D. Přehled předchozích setkání najdete v modulu AudioVideo.

8. 1. Jak na výchovu k podnikání a podnikavosti na základní škole

Dá se rozvíjet podnikavost již ve výuce na základní škole? Odpovědi si pro nás připravili Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek. Pokud vás zajímá, jak se dá podnikavost rozvíjet ve středním vzdělávání, podívejte se na záznam některého z předchozích setkání k tomuto tématu.

15. 1. Levák a jeho svět

Chcete vědět, jak se cítí levák v převážně pravostranném prostředí? Rádi byste nabídli svým žákům-levákům správné metody výuky psaní a práce s počítačem? Pan Ivo Vodička má (již podruhé) pro vás odpovědi, náměty a informace.

22. 1. Jak rozvíjet motoriku u předškoláků

Lektorka a autorka metodických článků Petra Pšeničková se dlouhodobě věnuje přípravě předškoláků a žáků přípravných tříd. Podívejte se na záznamy jejích předchozích setkání a zúčastněte se spolu s námi dalšího inspirativního setkání.

29. 1. Gramotnosti ve vzdělávání – co, proč a jak?

Ke konkrétním gramotnostem už proběhla řada webinářů. Přijměte pozvání na setkání s Mgr. Annou Doubkovou a PaedDr. Karlem Tomkem, kteří vám nabídnou celkový úhel pohledu na gramotnosti ve vzdělávání.

TÉMA MĚSÍCE: Památka obětí holocaustu

Koncem ledna (27. 1.) najdeme v kalendáři Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Proto nabízíme nejen zdroje a materiály do výuky, ale také informace a záznamy z modulu AudioVideo pro sebevzdělávání učitelů, kteří se tématu ve svých hodinách věnují. Doporučené metody a zdroje k výuce moderních dějin najdete v článku Přílohy k Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století, který je součástí Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výuce dějin 20. století. DOPORUČUJEME: Tipy na dvě knihy z nakladatelství Portál, které se k výuce tématu holocaust hodí: Červená stuha a Hanin kufřík.

Modul Články

Modul DUM

Modul AudioVideo

Příběh o „podivném století“ autor: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský Cílem čtyřdílného projektu je seznámit žáky s nebezpečím totalit, s tím, jak vzniknou, čím se drží při životě a čím jsou nebezpečné. Perzekuce Židů v Protektorátu Čechy a Morava autor: Marie Zahradníková Žáci hledají odpovědi na otázky spojené s perzekucí Židů v Protektorátu Čechy a Morava, zamýšlí se nad širšími souvislostmi a projevy rasové nesnášenlivosti v současnosti. Naši zmizelí sousedé – nezapomeňme! autor: Ivana Syrovátková Blok pěti hodin, ve kterých se žáci postupně seznámí s židovskou problematikou, zejména pro dobu druhé světové války v Evropě, v ČSR i v regionu. Holocaust Romů – práce s příběhem Jaroslava Heráka autor: Kamila Nevludová Příspěvek slouží jako úvodní část k historii holocaustu Romů na českém území na základě konkrétního případu romské rodiny a je určen žákům, kteří již mají základní informace o holocaustu. Kolekce Židé v českém 20. století nabízí souhrn publikovaných článků a videozáznamů z projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Svědectví Viktora Laše autor: Martin Šmok Interview z archivu USC Shoah Foundation Institute. Úryvek z jedinečného svědectví pana Viktora Laše, který byl na základě rasistických zákonů platných v Protektorátu Čechy a Morava deportován do židovského ghetta v Terezíně. Pomoc Židům - holokaust autor: Mgr. Josef Ledvoň Popis aktivit zachránců Židů ve 2. světové válce: Nicholas Winton, Oskar Schindler, Corrie ten Boom. Prezentace obsahuje názorné fotografie, otázky pro žáky a podněty k zamyšlení. Malá Pevnost Terezín autor: Martin Šmok Sestřih úryvků interview pamětníků Malá Pevnost dokumentuje i nežidovský aspekt Terezína – věznici na Malé Pevnosti, kde ale striktní dělení na „Židy“ a „Nežidy“ platilo stejně jako kdekoliv jinde mimo ghetto. Nesdělitelné – diskuze k dokumentárnímu filmu autor: Mgr. Michal Kašpar Dokument obsahuje odkaz na dokumentární film H. Třeštíkové v archivu České televize. Při sledování dokumentu, a po jeho konci, žáci zapisují do pracovního listu své odpovědi, které v příští hodině poslouží jako podklad pro diskuzi o holocaustu. Virtuální hospitace: Dějepis – Úvod do tématu šoa Dvouhodinová výuka dějepisu je vstupním blokem do tématu šoa. Tématem je život v terezínském ghettu a jeho literární odraz. Metodika výuky čerpá z dramatické výchovy, konkrétně jde o metodu živých obrazů. Online setkání: Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století Cílem setkání bylo seznámit pedagogickou veřejnost s projektem Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století a jeho výstupy. Praktická část webináře předvedla možnosti využití projektových aktivit a podrobně ukázala jednu z připravených lekcí.

Připomínka Mezinárodního dne obětí holocaustu v Židovském muzeu v Praze

Židovské muzeum v Praze se aktivně zapojí do připomínky Mezinárodního dne obětí holocaustu. V prostoru Španělské synagogy se uskuteční slavnostní koncert, oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze připravuje k tomuto výročí několik přednášek a diskuzí s pamětníky. Pro učitele připravujeme sadu metodických materiálů o tzv. Terezínském rodinném táboře, která bude kombinovat textové a audiovizuální materiály. Metodiky budou zveřejněny zdarma na webu a youtube. Pro bližší informace sledujte web a také facebook.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410