Newsletter - 01/2010 | rvp.cz
Newsletter - 01/2010
www.vuppraha.rvp.cz

Newsletter Metodického portálu

číslo 1 měsíc / rok únor / 2010

Vybíráme z Metodického portálu

Co se děje v projektu Metodika II

Halloween - jedná se o týdenní tematický plán určený pro děti ze speciální mateřské školy, který se pojí se svátkem Halloween. Bobřík informatiky - v listopadu roku 2009 vydal VÚP z iniciativy ICT panelu výběr úloh soutěže Bobřík informatiky. Válcové zrcadlo - s válcovým zrcadlem se žáci ve škole často nesetkávají, pojďme si jedno vytvořit a vyzkoušet. Jak efektivně využívat žákovské portfolio - většina učitelů, nejen anglického jazyka, stojí před otázkou, jak účinně využívat portfolio v oblasti sebehodnocení a hodnocení žáků. Grafický editor GIMP 10 - prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Vytváření panoramatických fotografií. Vznik pohoří - úkoly pro aktivní práci žáků na PC. Materiál lze využít i pro společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli.

Inspiromat 2010 - tištěný diář i webový nápadník

Myšlenka poskytnout učitelům vedle Metodického portálu i nějakou neelektronickou pomůcku, která by zároveň plnila ryze praktickou funkci kalendáře a zároveň byla studnicí nápadů, se v některé z hlav tehdejšího týmu projektu Metodika vylíhla již někdy v roce 2007. Na jejím základě vznikly dva stolní kalendáře (2008 a 2009) s náměty rozpracovanými v článcích publikovaných každý týden na Metodickém portálu. Zhruba o dva roky později jsme se rozhodli kalendáře vyměnit za diář a neomezovat se jen na články, ale pokusit se zahrnout do něj všechny moduly Metodického portálu. Výsledkem našeho snažení je Inspiromat 2010 - pedagogický lexikon. Na každý měsíc roku 2010 jsme vybrali jedno heslo z lexikonu. Toto heslo bude podrobně zpracováno ve Wiki a v Digifoliu, kam také připojíme odkazy na články, DUMy, diskuze, blogové příspěvky a další zdroje nejen z Metodického portálu. Budeme se také snažit každý měsíc získat několik zcela nových tematicky laděných příspěvků. A doufáme, že se nám k rozšíření hesel podaří nalákat i vás. Pokud najdete v naší nabídce heslo, které je vám blízké, napište k němu článek či DUM, vstupte do diskuze, doplňte jej ve Wiki - snad se nám společně podaří do konce roku vytvořit dvanáct ucelených tematických kolekcí. A pokud své heslo nenajdete, založte mu ve wiki novou stránku - pedagogický lexikon si určitě zaslouží více hesel, než kolik jich zatím má. Pedagogický lexikon na www.rvp.cz

Nepřehlédněte

Únorová dramatizace

"V pedagogickém kontextu znamená „dramatizace" obvykle převedení nějaké učební látky do podoby hrané scénky." Takto začíná ve Wiki.rvp.cz heslo Dramatizace. A "dramatizaci v pedagogickém kontextu" se v únoru budemě věnovat více. V digifoliu vznikla stránka, na níž budeme umisťovat zajímavé informace, které se dramatizace týkají - najdete tu odkazy na portál i mimo něj, obrázky a také upoutávky na připravované tematické akce. A budeme rádi, když se do doplňování této stránky zapojíte i vy. Zveme vás ke spolupráci. Dramatizace v Digifoliu

Přijeďte na regionální setkání

Na únor připravujeme první dvě setkání pro učitele, která chceme pořádat každý měsíc. Poprvé se sejdeme v Mladé Boleslavi a v Hradci Králové a tématem bude únorové heslo z Inspiromatu - Dramatizace. Odpolední setkání pro pedagogy jsou bezplatná, termíny a další informace najdete na Metodickém portálu na stránce o Dramatizaci.

Kurikulum G

VÚP informuje

Pilot ZUŠ

Kurikulum G vzdělává gymnaziální učitele

Modul Virtuální hospitace projektu Kurikulum G umožní každému učiteli podívat se do výuky kolegy. V době, kterou si sám vybere, a bez nutnosti suplování. Autentické videozáznamy hodin v gymnáziích a následné diskuse o nich jsou téměř nevyužívaným způsobem dalšího vzdělávání. Do konce roku 2011 bude možné jich zhlédnout 40. Na několik prvních virtuálních hospitací se můžete podívat už teď. Připojte se k diskuzi.

Etická výchova není povinná, jedná se pouze o nabídku

V souvislosti s opatřením ministryně školství některá média mylně informovala veřejnost a způsobila paniku v řadách učitelů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze proto reaguje na nepřesnosti ve výkladu kurikula. Více informací

Tvořte, recenzenty máme

Ve středu 27. 1. proběhlo v Praze školení recenzentů ZUŠ. Jejich rukama budou před zveřejněním procházet všechny články a DUMy určené učitelům základních uměleckých škol. Pokud byste chtěli publikovat materiály na Metodickém portálu, nestojí vám teď již nic v cestě. Už se na texty od vás těšíme. Informace pro začínající autory
2010-05-04_RVP-NEW manažer projektu Lukáš Križko krizko@rvp.cz +420 245 001 433 asistentka projektu Eva Renzová renzova@rvp.cz +420 245 001 437
Newsletter Metodického portálu vydává VÚP v Praze Senovážné nám. 4; 110 06 Praha 1 www.vuppraha.rvp.cz, www.rvp.cz ISSN: 1802-4785 2010-05-04_Logolink-NEW