Newsletter 12/2020

?


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 12, prosinec 2020

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

2. 12. 2020 od 20:00 – Logopedie na ZŠ

V listopadu jsme se od PhDr. Martiny Černé dozvěděli, jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni. Pojďme udělat další krok a podívejme se na možnosti logopedických cvičení a aktivit napříč předměty.

16. 12. 2020 od 20:00 – Asertivita učitele

Myslíte, že asertivní učitel je jen prázdné slovní spojení? Mgr. Roman Pešek vás přesvědčí, že asertivita může nejen zlepšit komunikaci a vztahy, ale i ochránit samotného učitele.

Online setkání projektu APIV A

1. 12. 2020 od 14:00 – Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami

Jak rozlišovat vzdělávací potřeby žáků v heterogenní třídě a jak je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky? Lektor: Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

8. 12. 2020 od 12:00 – Postavení asistenta pedagoga ve školském systému

Kompetence asistenta pedagoga, komunikaci a spolupráci asistenta s dalšími aktéry výuky nebo roli asistenta pedagoga ve třídě u žáků se SVP pro vás shrnou PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml a Mgr. Jana Vavřincová.

8. 12. 2020 od 16:00 – Hodnocení v individualizované výuce v základním vzdělávání

Co umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby? Lektor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Práce v Microsoft Teams v 5. třídě ZŠ
autor: David Fišer, spoluautor: Mgr. Daniela Holičová

Přechod žáků z prezenční do online výuky není obtížný, pokud mají zvládnuté některé základní postupy práce s digitálními technologiemi. Podstatným tématem je dodržování zásad zdravého a bezpečného přístupu k práci s technologiemi, rozpoznání nebezpečí v online prostředí s důrazem na výběr informací, které o sobě žák může bez obav zveřejňovat. Žáci pracují s textem, takže aktivita směřuje i k naplňování očekávaného výstupu z českého jazyka.

Různá pojetí školních blogů
autor: Ludmila Kovaříková

Článek popisuje několik pohledů na možný obsah žákovských blogů a práci s nimi.

Aktivity pro tablety vyžadující napsání krátké odpovědi žákem
autor: Martina Štikarovská

Příspěvek s praktickými ukázkami aktivit a výsledky žáků při práci na tabletech už od prvního ročníku. V článku najdete tipy, jak všemožně zapojit aktivitu Zapojte se! ze SMART Notebooku do různých částí hodiny. Můžete pracovat s dětmi ve skupinách, ale i individuálně s žákovskými zařízeními, jako jsou tablety, telefony. Aktivita se dá využít i v počítačových učebnách.

Zájmena on-line pro 5. ročník
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál obsahuje sérii digitálních pracovních listů k vyvození a procvičení učiva o zájmenech. Žák se naučí a procvičí určování druhů, rozdíl mezi vztažnými a tázacími zájmeny, naučí se používat MNĚ/MĚ a SEBOU/S SEBOU. Digitální listy byly využívány a vytvořeny při distančním vzdělávání (březen–květen 2020 po uzavření škol) v prostředí Google formulářů. Tento materiál může sloužit k inspiraci pro tvorbu v tomto prostředí či k využití v hodině se zapojením ICT technologií. List mohou žáci zpracovávat na tabletu nebo telefonu či na PC.

Kvádr – doplňovačka
autor: Mgr. Radomír Macháň

Procvičení získaných základních znalostí a návazných dovedností převodů jednotek a výpočtů s krychlí a kvádrem. Doplňování chybějících údajů do textu s využitím QR kódů. Kombinace rozvíjení čtenářské, matematické i digitální gramotnosti.

K baroku
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Žáci hledají cestu k baroku prostřednictvím krátkých videí, hledáním klíčových slov, přemýšlením nad pravdivostí hypotéz, dramatizací, diskuzí.

PPUČ

Společně s kolegy jsme pro vás vytvořili videonávod, jak pracovat s výstupy gramotnosti u dětí a žáků v MŠ a ZŠ. Najdete v něm, jak:

  • pracovat s publikacemi,
  • pracovat s očekávanými výsledky učení v matematické, čtenářské či digitální gramotnosti,
  • pomocí nich plánovat vaši výuku,
  • díky nim sledovat pokrok v rozvoji gramotností vašich dětí a žáků.

Samotné materiály najdete ke stažení zde:

airpix. flickr.com: Blog [online]. 2017
-07-10 [cit. 2020-11-23]. Dostupný
pod licencí CC-BY na WWW:
<https://www.flickr.com/photos/
144152028@N08/35446305380/>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npicr.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785