Newsletter 4/2019

?

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

3. 4. 2019, Biodiverzita

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity.

10. 4. 2019, Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce

Víte, jaké jsou technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti? Naši hudební kreativitu v souvislosti s národní lidovou tradicí, hudebností a tvořivostí otestuje Petr Drkula.

11. 4. 2019, Rozvoj gramotností pomocí YouTube

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. nás seznámí se serverem YouTube optikou didaktiky, rozvoje gramotností a výuky (nejen) výchovy k občanství. Nenechte si ujít příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah webové platformy YouTube!

18. 4. 2019, Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. si pro nás připravila zcela praktický webinář, který bude formou otázek a odpovědí z praxe formulovat zásadní body práce s nadanými žáky.

25. 4. 2019, Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ

Motto lektorů Jovanky Rybové a Tomáše Kotena je „Dejme žákům prostor, aby zažili radost z matematiky“. Představíme si náměty na hry a aktivity, které lze využít napříč vzdělávacími oblastmi, a možná dojde i na propojení matematické gramotnosti s gramotností čtenářskou.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Světový den knihy a autorského práva

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Cesta knihy
autor: Helena Košťálová

Cesta knihy je vlastně propojení odborné publikace pro kariérové poradce a projektu kariérového poradenství pro žáky šestých ročníků základní školy. Primárním cílem bylo vytvořit moderní a čtivou inspirativní publikaci pro začínající i zkušené kariérové poradce. Na tvorbu publikace navázal školní projekt Cesta knihy.

Tvůrčí psaní v hodinách cizího jazyka
autor: Pavlína Vočková, spoluautor: Mgr. Jan Pytel

Tvůrčí psaní je vhodným prostředkem, díky kterému můžeme žáky motivovat k lepším výkonům v cizím jazyce. Patří sem jak drobné tvůrčí aktivity, tak delší výukové bloky. Jako efektivní se ukázalo propojení tvůrčích úkolů s němým filmem, které u žáků podněcuje kreativitu a produkování „chybějícího“ jazyka.

Kreativní deník
autor: Michal Černý

Co je kreativní deník? Jak s ním pracovat? A proč vlastně něco takového jako deník psát? Zaměříme se také na to, jak souvisí kreativita s péčí a reflexí sebe sama.

Standardy kolem digitálního vzdělávání
autor: Ondřej Neumajer

Přehled existujících doporučení spojených se zaváděním digitálních forem vzdělávání, který všem zájemcům významným způsobem usnadní orientaci a hledání, budou-li některý dokument potřebovat.

100 + 8 zajímavostí ze života naší školy a obce
autor: Martin Müller, spoluautor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro naplnění oborového cíle vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura na 1. stupni základní školy zaměřeného na práci žáků s autentickými texty, které se vztahují k historii místa, kde se nachází daná škola.

Týden s Wikipedií aneb jak se stát wikipedistou za 7 dní – část 1.: pondělí až středa
autor: Jaroslav Mašek

Nepoužívejte Wikipedii pouze jako čtenáři, tvořte ji. Tento článek je vaším průvodcem. Během 7 dnů se postupně seznámíte se základy editace, naučíte se upravovat existující články a také vytvářet články zcela nové.

Literární moderna ve světové literatuře 
autor: PhDr. Olga Brandtová, PhD.

Pracovní list pro výuku moderních uměleckých směrů 2. poloviny 19. století.

Poláček, K.: Bylo nás pět 
autor: Mgr. Klára Chlpíková 

Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Bylo nás pět od Karla Poláčka a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT.

William Shakespeare – Sonety – 130. sonet 
autor: Jana Zapletalová

Rozhlasová nahrávka z roku 2002. Průvodní slovo: Martin Hilský, recitace: Scott Bellefeuille, Pavel Soukup, překlad: Martin Hilský, dramaturgie: Jitka Škápíková, režie: Markéta Jahodová. Ve 130. sonetu paroduje Shakespeare renesanční popisy dam a dává přednost upřímnosti. Nejprve zazní krátký úvod k sonetu M. Hilského, poté recitace sonetu v angličtině a nakonec v češtině.

Dahl, R.: Karlík a továrna na čokoládu 
autor: Mgr. Klára Chlpíková

Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Karlík a továrna na čokoládu a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT.

Čeští spisovatelé ve verších 
autor: Mgr. Lenka Mikulášová

Pracovní list ve formě pexesa. Žáci podle veršované charakteristiky hledají jméno autora, a snaží se tak vytvářet správné dvojice.

Goethe, Schiller 
autor: Blanka Lesáková (jazyky interaktivně)

Interaktivní průvodce životem J. W. Goetha a F. Schillera. Jejich literární a dramatickou tvorbou z období nazývaného Sturm und Drang v době výmarské klasiky. Společenský význam těchto autorů. Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur. Präteritum sloves, zkratky (z.B.) genitiv (2. p.) vlastních jmen.

 

Wiki:

Diskuze:

Novinky z projektu PPUČ:

Pojďme společně porozumět tomu, jaké místo mají gramotnosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Zúčastněte se setkání společenství praxe, nové termíny a programy jsou průběžně zveřejňovány na webu.

Chcete získat inspiraci jak s dětmi dobře rozvíjet gramotnosti? Inspirujte se blogovými příspěvky, které nabízejí reflexi k využití různých aktivit a materiálů z prostředí Metodického portálu RVP.CZ. Přečtěte si například příspěvek Děti a ICT aneb jak s dětmi v mateřské škole poznávat digitální svět bez použití obrazovky nebo Čteme s porozuměním v anglickém jazyce.

Sledujte aktuality z oblasti gramotností. Přihlásit se také můžete k odběru newsletteru, ve kterém vás budeme informovat o plánovaných akcích a inspirativních výukových aktivitách.

GAGE, Tim. flickr.com: MacLeods
Books [online]. 2018-02-04 [cit.
2019-03-25]. Dostupný pod licencí
CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/timg
_vancouver/39363030394/
>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614