Newsletter 5/2019

?

?

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen 2019

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

15. 5. 2019, Gamifikace výuky

Lektor Miroslav Kotlas nás již dvakrát provedl přehledem aplikací z nabídky Windows Store. Nyní se zaměří na aplikace, které mohou z učení udělat hru.

22. 5. 2019, Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií. Toho si nemohl nevšimnout Spomocník alias Bořivoj Brdička.

23. 5. 2019, Čtení, to je zábava

Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe.

29. 5. 2019, Sportovní text – nástroj k rozvoji čtenářství 

Pokračujeme v rozvoji čtenářské gramotnosti, tentokrát s Františkem Brožem. Webinář bude zaměřen především na učitele vyšších ročníků ZŠ a gymnázií.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Den Evropy

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Učitelé v evropských zemích a jejich charakteristiky
autor: Lucie Zormanová

Článek pojednává o postavení učitelů v jednotlivých evropských zemích, jejich smluvní pracovní době, jejich platových podmínkách, přípravě učitelů na povolání.

Poznej historii rozšiřování Evropské unie
autor: Vanda Vaníčková

Článek je součástí souboru námětů učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ.

Erasmus+ inspiruje
autor: Irena Rudolfová

Text informuje o zkušenostech učitelů, kteří se zúčastnili zahraničních mobilit v rámci programu Erasmus+ KA1. Uvádí některé postřehy a zkušenosti z britského školství získané účastníky. Zároveň uvádí odkazy pro praktické začlenění ICT do výuky, nástroje či aplikace na vytváření digitálních materiálů, které podporují kreativitu žáka.

Důvody a dopady migrace
autor: Zuzana Švajgrová

Žáci zkoumají migraci jako součást procesu globalizace – její příčiny, negativní dopady (ohrožení) i pozitivní dopady (příležitosti). Navrhují možnosti, jak negativní dopady zmírnit a pozitivní dopady podpořit, rozvíjí tak své kompetence k řešení problémů a kompetence kritického myšlení. Výukové lekce vznikly v rámci projektu Na cestě..., realizovaného vzdělávací organizací ARPOK.

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu
autor: Ondřej Neumajer, spoluautor: Daniela Růžičková, Bořivoj Brdička

Zpráva o publikování českého překladu evropského dokumentu popisujícího digitální kompetence pedagogů, jehož součástí jsou i standardy, které mohou být použity k sebehodnocení a budou mít vliv na definování profilu uchazečů o učitelské povolání.

Primární vzdělávání v evropských zemích
autor: Lucie Zormanová

Článek pojednává o primárním vzdělávání v jednotlivých evropských zemích, počátku povinné školní docházky, organizaci vzdělávání, počtu žáků ve třídách, obsahu kurikulárních dokumentů.

Průmysl Evropy 
autor: Mgr. Miloslav Došek

Dvě prezentace jsou zaměřené na hospodářství Evropy – průmysl a zemědělství. První prezentace popisuje jednotlivé druhy evropského průmyslu: těžbu nerostného bohatství, energetiku a zpracovatelský průmysl, a to včetně jejich jednotlivých částí. Druhá prezentace je zaměřená na zemědělství. Popisuje jednotlivé typy evropského zemědělství, také se věnuje dováženým zemědělským produktům. Primárně jsou prezentace určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

Evropský separatismus 
autor: Petr Tišl

Pracovní list vede k analýze příčin separatistických tendencí v Evropě. Důležitá je práce s textem a vyhledávání informací.

Západní Evropa 
autor: Mgr. Jan Zicha

Úkoly pro aktivní práci a spolupráci ve dvojici na PC, doplněné o pracovní list. Část úkolů je pro využití již získaných znalostí, část pro získávání nových – z atlasu, textu ve Wikipedii a jiných odkazů na internetu. Součástí je vědomostní soutěž pro dvojici.

Evropské lentilky 
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Jedná se o interaktivní hru, která je určená ke zopakování látky týkající se regionů Evropy.

Vznik Evropské unie 
autor: Mgr. Markéta Kubešová

Prezentace k výuce tématu Vznik a vývoj Evropské unie.

Severní Evropa – socioekonomická charakteristika 
autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro práci na PC. Přílohou je pracovní list.

The map of Europe 
autor: RNDr. Radomíra Kučerová

Pracovní list je sestaven z mapky Evropy, v níž žáci označují a vybarvují 10 zadaných států. Mohou označit a vybarvit i další. Poté následuje 10 tabulek s názvy států – zde je třeba vyplnit hlavní město, jazyk a národnost. Na závěr je připojena doplňovačka, do níž je třeba napsat hlavní města některých států. Doporučuji pro práci ve skupinách.

 

Digifolio:

Wiki:

Odkazy:

 

Novinky z projektu PPUČ:

Zúčastněte se setkání společenství praxe a přijďte se pobavit na téma, jaké místo mají gramotnosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Programy a registrační formulář naleznete na webu.

Dne 24. 5. se bude konat také minikonference digitální gramotnosti (programpřihlášení), při dalším setkání odborného panelu 30. 5. se budeme věnovat gramotnosti čtenářské (programpřihlášení).
 
Zhlédněte záznamy inspirativních webinářů, jejichž tématem je rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Sledujte také termíny nových webinářů na titulce Metodického portálu RVP.CZ.

Gordana. Wikimedia.org: Cherry tree, Ontario, Canada [online]. 2009-10-23 [cit. 2019-04-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Cherry_tree,_Ontario,_
Canada.jpg
>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614