Newsletter 6/2018

 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen/2018

Zapište si do kalendáře termín online setkání od 20:00

kalendar

 

13. 6. 2018, S předškoláky tematicky – oblečení, nábytek

Osvědčená lektorka Petra Pšeničková si pro nás připravila další tematický webinář. Po podzimu a zimě se budeme věnovat oblečení a bydlení. Těšíte se také na ohňostroj námětů a jednoduchých pomůcek pro hravé aktivity s předškoláky a malými školáky?

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Společné vzdělávání

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Jiný? Divný? Originální? Normální?
autor: Zuzana Švajgrová

To, co je „normální“, a to, co je „jiné“, vnímáme z určitých důvodů každý jinak. Žáci se postupně zamýšlí nad připravenými výroky a přesouvají se v místnosti na základě toho, jak vnímají popisovanou situaci. Žáci vysvětlují, jak a proč dané věci vnímají, a tak zjišťují názory a postoje svoje i svých spolužáků. Záměrem cvičení je lépe si uvědomovat, na základě čeho posuzuji něco jako „normální“, a něco jako „divné“, a promýšlet, jak to mají ostatní lidé i jak jim můžu lépe porozumět (i jak můžeme naše vlastní vnímání světa komunikovat s ostatními).

Hodnocení žáků-cizinců
autor: Alice Kourkzi

Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení.

Chuť přiblížit se a pochopit se je zásadní
autor: Mgr. Michal Lokaj

ZŠ Angelovovu v Praze navštěvují žáci-cizinci především z Vietnamu a bývalých republik Sovětského svazu. O žáky-cizince pečuje tým odborníků. Škola nabízí výuky češtiny jako druhého jazyka, adaptační kurzy a systematicky buduje multikulturní prostředí. Nejdůležitější je však ochota jednotlivých učitelů se k žákům-cizincům přiblížit a pochopit je.

7 kroků k tabletové učebně
autor: Autor: Eva Fanfulová, spoluautor: Mgr. Petr Naske

Článek obsahuje přehled kroků potřebných při procesu modernizace a rozšíření digitální infrastruktury ve škole o digitální dotyková zařízení. Je určen především pro ředitele a zřizovatele škol. Článek vznikl jako příspěvek k jednomu z témat sady odborné a metodické podpory rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol.

Zásady pohybové gramotnosti na příkladu kolektivního sportu kin-ballu
autor: Martin Paur

Článek popisuje zásady pohybové gramotnosti na pravidlech kolektivního sportu kin-ballu. Podle autora pohybová gramotnost v tělesné výchově také vyhovuje současným požadavkům UNESCO na podporu inkluze ve všech typech vzdělávání.

Významné události 20. století 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Jednoduše shrnuté události 20. století pro žáky ZŠ speciální i ZŠ praktické, hodí se i pro studenty středních praktických škol.

Čtení slov s podporou obrázků – B, V 
autor: Mgr. Oľga Gabrielová

Čtení celých slov pomocí obrázku, určování počáteční slabiky, psaní hůlkovým písmem, párování: slovo–obrázek, slabika–obrázek, pexeso: slovo–obrázek.

My Family – Má rodina 
autor: Mgr. Bc. Lucie Hušková

Prezentace a čtyři pracovní listy pro výuku anglického jazyka zaměřené na slovní zásobu v oblasti My Family – Má rodina. Primárně jsou určeny žákům 2. stupně speciálních škol s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

Poprázdninový trénink čtení s porozuměním 
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní listy slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou dle písemných pokynů a pokynů učitele tvořivě pracovat s textem. Materiál obsahuje tři úrovně obtížnosti pro žáky s rozdílnými možnostmi a předpoklady ve vzdělávání.

Preventivní prohlídky 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Pracovní list žákům ZŠ speciální nebo střední praktické školy připomene, ke komu a jak často by měli chodit na preventivní prohlídky. Budou vyhledávat ve slovníku, naučí se orientovat v ordinačních dobách, zkusí se objednat telefonicky na prohlídku. Přiložená prezentace slouží k prvotnímu seznámení s prohlídkami nebo ji můžeme pouštět průběžně během vyplňování pracovních listů. Zároveň obsahuje i ordinační doby uvedené v prac. listu – pro lepší orientaci žáků. Součástí prac. listů je i metodický návod včetně možného domácího úkolu. Pracovní list zabere více než 1 vyučovací hodinu, můžeme jednotlivé úkoly plnit i v dalších předmětech (M, ČJ…).

Hrajeme si se slovy 
autor: Mgr. Věra Kundratová 

Pracovní list je určen žákům 4. ročníku k procvičování učiva o slově, významu slov. Hravou formou plní žáci úkoly, které prověří jejich znalosti o slově, schopnost čtení s porozuměním, orientaci v textu.

Modul Diskuze:

Projekt PPUČ – Prostor pro společenství praxe:

Setkáváme se s učiteli

Společenství praxe je skupina zainteresovaných lidí zabývajících se společnými tématy, obvykle vázanými na obor lidské činnosti.  Projekt vnímá zapojení učitelů do společenství praxe jako jednu z příležitostí pro jejich efektivní profesní rozvoj  Podívejte se na podrobnosti a přihlaste se zde.

 

Odkaz na společné vzdělávání

Prostřednictvím banneru Společné vzdělávání přímo z titulky Metodického portálu RVP.CZ je nyní možné  dostat se k novému rozcestníku, který zprostředkuje uživateli cestu k informacím o vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Nový rozcestník uživatele nasměruje k materiálům, které se věnují žákům s jednotlivými druhy znevýhodnění, žákům nadaným či žákům s odlišným mateřským jazykem, nebo přímo k výběru nejaktuálnějších příspěvků na toto téma.

 

Modul Obrázky a citace

DOMBROWSKI, Quinn. flickr.com:
Reading [online]. 2016-03-29 [cit.
2018-05-24]. Dostupný pod licencí
CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/
quinnanya/26040419131/
>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614