Newsletter 7-8/2016

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 7–8, červenec – srpen/2016

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve šk. roce 2015/16

Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech

Setkání představilo koncept kontroverzní výuky na příkladu ze soudobých českých dějin a nabídlo konkrétní postupy jak prezentovat kontroverzní kauzy českých dějin efektivně, jak je prezentovat jako otevřená témata, na něž mohou mít žáci různé náhledy. Lektor: Mgr. Jaroslav Pinkas

Hudební výchova napříč předměty

Webinář byl zaměřen na využití možností širšího pojetí hudební výchovy a možného propojení s dalšími předměty nebo náměty na konkrétní činnosti k zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty...). Lektor: Bc. Ondřej Tichý

Veřejné licence, Creative Commons a možnosti jejich využití

Webinář si kladl za cíl přiblížit veřejné licence jako takové a osvětlit jejich fungování a využitelnost v českém prostoru. Zaměřil se rovněž na volné licence a jejich specifika v kontextu zaměstnaneckých a školních děl. Lektorka: Lucie Straková

Metoda vypravování ve výuce (zejména v environmentální výchově)

Je vhodné do příběhů vkládat faktické údaje z environmentální výuky? Lze využít příběhy pro utváření postojů, hodnot a rozvoje kritického myšlení? Tyto a další otázky zazněly na setkání. Lektorka: Ing. Lenka Skoupá

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálních online setkáních ve školním roce 2016/17? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Pozvánka do modulu Galerie: Cestujte s námi 

Prázdniny vybízejí k cestování, k pobytu v přírodě a dalším letním radostem. Proto nám dovolte pozvat vás do naší prázdninové fotogalerie CESTUJTE S NÁMI.

Již standardně Vám nabízíme příznivé prostředí pro nahrávání fotografií (včetně nahrávání z mobilních zařízení), které jste v uplynulých třech letech zaplnili téměř 248 “cestovními hádankami”. Těšíme se na nové přírůstky v modulu Galerie.

Modul Články

Modul DUM

Modul Diskuze

Adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy
autor: Mgr. et Bc. Michael Novotný

Tento článek proto nabízí učitelkám a učitelům mateřských škol několik praktických rad, jak lépe zvládnout adaptaci nově příchozích dětí do mateřské školy.

Vandrujeme za řemesly
autor: Jaroslava Pachlová

Příspěvek přináší inspiraci ze ZŠ Stráž, kde probíhal celoroční projekt Dotek ztracených časů a jeho dílčí částí bylo poznávání tradičních i současných řemesel.

Běžte všichni do muzea
autor: PaedDr. Markéta Pastorová
Cílem článku je motivovat učitele k využívání edukační nabídky muzeí a galerií jako součásti výuky některých předmětů. Z hlediska výtvarného oboru se text snaží inspirovat k hledání osobitých interakcí se současným uměním.

Místně zakotvené učení a questové trasy
autor: Lenka Skoupá

Projektová výuka
autor: Lucie Zormanová

Příspěvek čtenáře informuje o projektové metodě a projektové výuce.

Názorová škála
autor: Mgr. Alena Hesová

Článek představuje široké možnosti uplatnění názorové škály ve výuce.

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj
autor: PhDr. Tereza Vošahlíková

Článek celostně popisuje téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj - od historického nástinu přes jeho vazbu s environmentální výchovou až po metodiku výuky.

Prožitek jako způsob učení
autor: Jitka Kašová

 

Ochrana přírody a životního prostředí
autor: Mgr. Jan Zicha

Úkoly pro aktivní práci žáků na PC, popř. společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli.

Prázdniny v kostce
autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál slouží po vytištění jako prázdninový deník pro děti 3.–5. ročníků základní školy. 

Veselé počítání
autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní listy vhodné do hodin matematiky rozvíjejí učivo 4. ročníku. Formou šifrovaných čísel si žáci procvičují sčítání a odčítání do 100. Úkoly rozvíjejí logické myšlení a prostorovou orientaci. Materiál lze nejlépe využít při procvičování učiva.

Písmenka
autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní list je určen žákům 3. ročníku k opakování a procvičování učiva. Žáci plní zábavnou formou úkoly – spojování dvou slov, slova a obrázku. Pracují podle nápovědi. PL je vhodné zařadit na konci probíraného učiva.

Jak jsme se vylíhli
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

V prezentaci vypráví kuřecí sourozenci Kuliferda a Kuliočka o tom, jak přišli na svět, čím se živí, proč je lidé chovají apod. Žáci tak budou poznávat život kura domácího. Součástí materiálu jsou i pracovní listy a procvičování pro interaktivní tabuli v programu Activ Inspire.

Prázdninový kufřík
autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál slouží po vytištění jako prázdninový deník pro děti 1.–2. ročníků základní školy. 

Můžete se těšit na podzimní online webináře

  • Jak zlepšovat školní vzdělávací program, Anna Doubková, Karel Tomek

  • Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka, Jan Horák

  • 25 způsobů, jak pracovat s písničkou ve výucecizího jazyka (AJ) a zcela se obejít bez "fill-in-the-gap", Sylvie Doláková

  • Aktivity v přírodě s předškoláky, Petra Pšeničková

  • Geometrie v gotické architektuře, Petr Pupík

  • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, Anna Doubková, Karel Tomek

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410