Pro autory článků, materiálů
Typografické zásady

Každý, kdo vytváří elektronické dokumenty, by měl znát a dodržovat základní typografická pravidla. Aby bylo možné texty umístěné na Metodickém portálu RVP.CZ jednoduše vyhledávat a především používat, je nutné při jejich vytváření dodržovat některá další doporučení.

Pravidla jsou formulována v následujícím seznamu: 

1. Povinný text, informace o zdroji

Dokumenty textového a tabulkového charakteru musí mít v zápatí uveden text: „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (jméno a příjmení autora). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).“ Tento text je psán kurzívou, zarovnán na střed, velikost písma 11, typ písma totožný jako v dokumentu. Stejný text je umístěn ve vlastnostech dokumentu (Soubor → Vlastnosti). Pro autory pracovních listů a prezentací (OpenOffice.org Write a Impress, Microsoft Office Word a PowerPoint) jsou připravené šablony, které tyto požadavky již splňují. 

2. Formáty souborů 

Na Metodický portál jsou přijímány formáty dokumentů, které jsou ve školách běžně používané. Preferujeme používání otevřených dokumentů, ale v případě, že je nepoužíváte, vytvoříme doplňkové verze za vás. Nejčastější formáty: 

  • textové dokumenty – OpenDocument (koncovka ODT, Write OpenOffice.org), Rich Text Format (koncovka RTF) nebo Word (koncovka DOC, Microsoft Office ve verzi 2000, resp. 2003); 
  • prezentace – OpenDocument (koncovka ODP, Impress OpenOffice.org), PowerPoint (koncovka PPT a PPTX Microsoft Office ve verzi 2000, resp. 2003). 

Do příloh je možné vložit dokumenty ve formátu: DOC, XLS, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP a ZIP. Obrázky jsou součástí textu příspěvku. Ve formátu PDF přijímáme pouze obrazové přílohy. Soubory Smart Notebook nepřijímáme (licenční omezení). Textové přílohy posílejte v editovatelných formátech. 

3. Formátování textu aneb nejčastější prohřešky 

  • mezerník – vodorovné odsazení se nevytváří více mezerami (mezerníkem) vedle sebe, místo toho se využívá tabulátor, vhodné umístění zarážek, příp. odsazení prvního řádku odstavce; 
  • enter – používá se pouze k zakončení odstavce; 
  • ukončení stránky – vytváří se pomocí zalomení stránky; 
  • styly – nadpisy odstavců i běžný text by měly být vytvářeny pomocí stylů. 

Podtržený text 

  • Podtržený text není přípustný (doporučujeme např. vytučnit). 

Písmo 

  • U písma v prezentaci vřele doporučujeme velikost 28–32, aby byl při projekci text dobře čitelný. 
  • Z hlediska přehlednosti velmi doporučujeme udržovat velikost odstavce v modulu Články do max. 10 řádků (po náhledu). 

Výše popsaná pravidla směřují k jedinému cíli: aby bylo další využití dokumentů jednodušší.