Pro autory článků, materiálů
Jak vložit příspěvek?

Jestli jste registrovaní (https://profil-new.rvp.cz/registrace), pro vstup do svého administračního prostředí v modulu Články použijte adresu https://admin-clanky.rvp.cz/wp-admin/profile.php, pro vstup do administračního prostředí v modulu Materiály do výuky odkaz https://dum.rvp.cz/admin/index.html. Autorem se stáváte ve chvíli, kdy je vám na Metodickém portálu RVP.CZ uveřejněn první příspěvek.

Administrace je intuitivní, tudíž byste s vkládáním příspěvku neměli mít problém. Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat, potíže společně vyřešíme.