Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 11/2021


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 11, listopad 2021

Portál nově a přehledně

Metodický portál RVP.CZ prošel rozsáhlou inovací. Podívejte se, co jsme pro vás připravili. Uvítáme zpětnou vazbu.

Zapište si do kalendáře termíny online setkání

kalendar

3. 11. 2021 od 20:00 – Jak komunikovat ve vztahu: učitel–rodič?

Klíčové principy a zajímavé myšlenky k vyjednávání a zvládnutí racionální komunikace učitelů a rodičů nám nabídnou lektorky Bc. Ida Pencová a Mgr. Viktória Zemanová z Hope4Kids.

10. 11. 2021 od 20:00 – Náměty do výuky (nejen) přírodovědných předmětů s využíváním digitálních technologií

O užitečné aplikace do výuky na ukázkách z přírodovědných předmětů se s námi podělí Mgr. Jakub Holec. Součástí webináře bude také sdílení zkušeností z distanční výuky. NÁHRADNÍ TERMÍN.

24. 11. 2021 od 20:00 – Malba vaječnou temperou – učení v mezipředmětových souvislostech

Mgr. Kateřina Círová, Dis. učí výtvarnou výchovu na druhém stupni od šesté po devátou třídu, a tak se může dlouhodobě věnovat rozvíjení výtvarného myšlení starších žáků jako nezbytné součásti jejich výtvarné činnosti. Přijměte pozvání na její webinář a nechte se inspirovat.

Online setkání projektu APIV A

2. 11. 2021 od 17:00 – Specifické výchovně vzdělávací projevy a potřeby nadaného a mimořádně nadaného žáka v běžné třídě

Umíme identifikovat specifické výchovně vzdělávací projevy a potřeby nadaného a mimořádně nadaného žáka v běžné třídě? A umíme s nimi systematicky pracovat? Možné odpovědi na alespoň některé otázky se pokusíme společně naleznout během tohoto webináře. Lektorka: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.

9. 11. 2021 od 17:00 – Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání

Budeme diskutovat nad tím, na co je nutné se v pedagogickém diagnostikování zaměřovat, abychom podporovali celkový rozvoj každého dítěte. Seznámíme účastníky s významem systematického a cíleného pedagogického diagnostikování. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová.

16. 11. 2021 od 14:00 – Digitální technologie jako nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě

Třída s mnoha žáky s rozdílnými studijními předpoklady a styly učení. Učitelé stále hledají postupy, které lze v praxi využít. Jedním z nástrojů jsou digitální technologie. Jejich využití napříč předměty se odvíjí od potřeb a možností školy, ale především od potřeb aktérů výuky (pedagoga, žáků). Webinář přinese tipy na konkrétní postupy, které může učitel použít v kterémkoli předmětu bez souvislosti s konkrétním obsahem učiva, a to v rámci prezenční i distanční výuky. Lektorky: Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková, PhDr. Renata Votavová.

23. 11. 2021 od 16:00 – Syndrom vyhoření v pedagogické profesi – copingové strategie

Copingové strategie v učitelství, praktické ukázky a nácvik. Lektorka: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

30. 11. 2021 od 14:00 – Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami

Webinář se soustředí na tematiku vzdělávání dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami a přináší nové perspektivy v pojetí koncepce národní strategie pro vzdělávání. V průběhu webináře bude prezentován výčet možných postupů, způsobů a forem, jak optimalizovat procesy výchovy a vzdělávání těchto dětí a žáků. Lektor: doc. PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Výběr aktuálních příspěvků

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních aktivit

Zajímavé nástroje na práci s textem – aplikace pro tvůrčí psaní
autor: Michal Černý

Článek představuje některé zajímavé nástroje pro podporu tvůrčího psaní na gymnáziu.

Zamyšlení nad osobnostně orientovanou pedagogikou
autor: Marie Čermáková

Text je zamyšlením a ohlédnutím za tím, jakým směrem se ubíralo předškolní vzdělávání a k jakým možným změnám by mohlo dojít v návaznosti na revizi RVP PV.

15 tipů, jak na digitální wellbeing se žáky
autor: Jaroslav Mašek

Digitální wellbeing je v současnosti jednou z nejdůležitějších oblastí při využívání technologií, a to nejen ve vzdělávání. Přinášíme konkrétní tipy, jak aplikovat principy digitálního wellbeingu se žáky ZŠ.

Závody robotů
autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list je možné použít na 1. st. ZŠ v rámci ICT v mezipředmětovém vztahu k matematice a českému jazyku. Cvičení mohou sloužit jako doplněk seznámení se základy programování.

Halogeny
autor: Jakub Holec

Materiál do výuky pro 2. st. ZŠ se zaměřuje na významné halogeny, jejich vlastnosti, výskyt a použití. Součástí materiálu je pracovní list pro závěrečnou reflexi učení žáků.

Veselé čarodějnice 1
autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje aktivity pro 1. st. ZŠ k tradici pálení čarodějnic. Najdete zde luštění zaklínadel, která děti musí použít na začarování zvířat na kartičkách.

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Nejste si jisti svými dovednostmi v rozvíjení čtenářské, matematické, nebo digitální gramotnosti ve své výuce? Využijte online vzdělávací kurzy Gramotnosti.pro.

Všech 35 lekcí najdete na webové adrese https://gramotnosti.rvp.cz/.

Jordan_Singh. Pixabay.com: [online].
[cit. 2021-10-26]. Dostupný pod licencí
Public Domain na WWW: <https://
pixabay.com/illustrations/loveour
planet-earth-peaceful-4851331/>.

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
www.npi.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785